<
<
Kontinuitet for barn i fosterhjem - hva sier policydokumentene?

Kontinuitet for barn i fosterhjem - hva sier policydokumentene?

DIREKTE LENKE TIL BARNEVERNSFORUM: Click here to join the meeting


Milfrid Tonheim er professor ved HVL/ NORCE og vil presenterer funn fra en policyanalyse av hvordan idealet om kontinuitet for barn i fosterhjem fremkommer i policy dokumenter i Norge, Sverige, Danmark, England, Irland og Skottland.

Analysen fokuserer på kontinuitet i forhold til barnets relasjoner og bakgrunn, med et særlig fokus på hvordan ‘kulturell kontinuitet’ omtales og vektlegges.

Studien er del av det NFR finansierte prosjektet Hjem og (dis)kontinuitet. Fosterhjem for barn med migrasjonsbakgrunn (HoMi). Etter innlegget inviterer hun til spørsmål og refleksjoner rundt funnene og hva funnene kan bety for praksis i barnevernet.

Her er lenke til HoMi-prosjektet: https://www.norceresearch.no/prosjekter/hjem-og-diskontinuitet-fosterhjem-for-barn-med-migrasjonsbakgrunn-ho-mi

Kontaktperson

Milfrid Tonheim

Forsker I - Bergen

mito@norceresearch.no
+47 56 10 76 32

Unni Strandman

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen

unst@norceresearch.no
+47 56 10 72 84

Tid

Torsdag 29. september 2022
kl: 09.00 - 10.00

Sted

Teams

Pris

Gratis

Påmelding Barnevernsforum