<
<
Barnevernsforum: Beslutninger i barnevernet

Barnevernsforum: Beslutninger i barnevernet

I denne presentasjonen viser Kirsten Buck Rustad noen av resultatene fra sin doktorgrad, der hun ser nærmere på hvilke meldinger som henlegges og hvilke som konkluderer med tiltak. Hun bruker data fra undersøkelsesrapporten «Fra bekymring til beslutning»

Kirsten Buck Rustad er doktorgrads stipendiat/lektor. Hennes phd-prosjekt er : “Decision-Making in the Norwegian Child Welfare Services The impact of case factors on the case trajectory from referral to concluded investigation”

, , Kirsten RKBU Nord, ,

Kontaktperson

Unni Strandman

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen

unst@norceresearch.no
+47 56 10 72 84

Marte Knag Fylkesnes

Forsker II - Bergen

mafy@norceresearch.no
+47 56 10 72 28
+4740645069

Tid

Torsdag 2. mars 2023
kl: 09.00 - 10.00

Pris

Gratis

MELD DEG PÅ