<
<
Barnevernsforum: Erfaringer fra samarbeid mellom to kommuner i akuttarbeid

Barnevernsforum: Erfaringer fra samarbeid mellom to kommuner i akuttarbeid

, , Kopi av Copy of Barnevernsforum oktober, ,

Esther Vetås har en master i barnevern og har lang erfaring fra arbeid med barnevern.

Hun er nå prosjektleder for et prosjekt i regi av læringsnettverket som skal «utvikle en bærekraftig modell for drift av aktiv barnevernvakt i små og mellomstore kommuner».

I dette innlegget vil hun rette oppmerksomheten mot akuttfasen i barneverntjenestens arbeid i lys av erfaringer fra prosjektet og reflektere rundt blant annet ressursbruk i akuttfasen og mulige gevinster.

Tid:
NY DATO! 8. desember
kl: 09.00 - 10.00

Sted:
Teams


Kontaktperson

Unni Strandman

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen

unst@norceresearch.no
+47 56 10 72 84

Marte Knag Fylkesnes

Forsker II - Bergen

mafy@norceresearch.no
+47 56 10 72 28
+4740645069

Tid

Torsdag 8. desember 2022
kl: 09.00 - 10.00

Pris

Gratis

BARNEVERSFORUM