Gå rett til innhold
<
<
Barnevernsforum: "Foreldre møter foreldre"

Barnevernsforum: "Foreldre møter foreldre"

Tema for innlegget om "Foreldre møter foreldre"

Vi deler erfaringer fra pilotprosjektet «Foreldre møter foreldre», et samarbeid mellom Bjørnafjorden kommune og Os kyrkjelyd etter initiativ fra kommunen.
Felles søknadsprosess og midler fra Bufdir gjorde det mulig å starte med nettverksgrupper for foreldre. Vi vil fortelle mer om bakgrunnen for prosjektet, samarbeidet mellom kommunen og menigheten, om rekruttering av frivillige og ansatte på engasjement, og om innholdet i samlingene. Samlingene varer i tre timer og starter med middag for små og store. Deretter gruppe for foreldrene med innledning til tema med påfølgende gruppesamtale. Parallelt med samlingene for de voksne er det lek og aktivitet for barna. Deltakernes stemmer vil komme fram gjennom oppsummering av evalueringene så langt.

Kort beskrivelse av oss

Oddveig Klakegg er familieveileder i Bjørnafjorden kommune. Hun har jobbet som kontaktperson i barneverntjenesten i Bergen og Os/Bjørnafjorden m.m. Oddveig har videreutdanning i «Minoritetskompetanse i barnevernet» og «Samspill og tilknytning mellom barn og foreldre». Hun er opptatt av at gode ting kan skje i trygge grupper, og å inspirere til godt samspill mellom barn og foreldre.

Ingrid Vik er diakon i Os kyrkjelyd. Hun har lang erfaring med interkulturelt arbeid og nettverksbygging. Hun har jobbet mye med samtaler på individ- og gruppenivå. I 2010 startet Ingrid opp ungdomsdiakoniarbeidet i Loddefjord etter å ha jobbet i rusomsorg, barnehage og skoletiltak for elever med samspillsvansker. Ingrid er blant annet opptatt av samskaping, den gode dialogen og lekens plass for styrking av et godt selvbilde.

Kontaktperson

Unni Strandman

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen

unst@norceresearch.no
+47 56 10 72 84

Eirinn Hesvik Ljones

Stipendiat - Bergen

eirl@norceresearch.no
+47 56 10 73 16
+47 41699635

Tid

Torsdag 29. februar 2024
kl: 09.00 - 10.00

Sted

Teams

Pris

Gratis

Oppstart

29. februar 2024

Meld deg på