Gå rett til innhold
<
<
Barnevernsforum: Barnevernets muligheter og barrierer for å hjelpe barn og familier som lever i fattigdom

Barnevernsforum: Barnevernets muligheter og barrierer for å hjelpe barn og familier som lever i fattigdom

De aller fleste familier som lever under trange økonomiske vilkår, kommer aldri i barnevernets søkelys. Samtidig viste prosjektet «Barnevern og sosioøkonomisk ulikhet» (Kojan & Storhaug, 2021) at familier med vedvarende lavinntekt har langt større sannsynlighet for å være i kontakt med barnevernet enn de som har mer penger mellom hendene.

I dette innlegget er fokus på hvordan barnevernsarbeidere forstår og definerer sitt ansvar for å håndtere de fattigdomsbelastninger en del familier i barnevernet opplever.

Resultatene viser at barnevernsarbeiderne i hovedsak posisjonerte seg innenfor tre ulike mønstre:

1) en fattigdomsorientering,

2) noe fattigdomsorientert og

3) ikke fattigdomsorientert.

Studien viser at det er betydelige variasjoner i barnevernets håndtering av fattigdom, noe som reiser faglige og etiske dilemmaer for praksis og utdanning, men også for det politiske nivå. Innsiktene fra prosjektet kan åpne for refleksjon rundt hvilke muligheter og barrierer barnevernet har for å håndtere fattigdom i sin praksisutøvelse.

Kontaktperson

Unni Strandman

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen

unst@norceresearch.no
+47 56 10 72 84

Tid

Torsdag 21. mars 2024
kl: 09.00 - 10.00

Sted

Teams

Pris

Gratis

Oppstart

21. mars 2024

Meld deg på