Gå rett til innhold
<
<
«EMD dommene- hvordan ivareta budskapet i kritikken og ha barnets beste for øye»

«EMD dommene- hvordan ivareta budskapet i kritikken og ha barnets beste for øye»

Etter dommene og kritikken fra EMD har det vært behov for endring i den grunnleggende forståelsen av hvordan vi vekter og forstår de ulike interessene i barnets beste, for barn som skal bo hos andre enn sine foreldre for en kortere eller lengre periode. De siste par årene har det skjedd mye utviklingsarbeid i Norsk barnevern på fosterhjemsområdet, Øygarden vil presentere hvordan de har rigget seg for å sikre en praksis som tar opp i seg de endringene innenfor fosterhjemsomsorgen som er nødvendig for å svare ut kritikken og sikre midlertidighetsprinsippet i omsorgsovertakelse som tiltak.

Lita Erstad er fagutvikler i barneverntjenesten avdeling omsorg og Anette Børnes er fagutvikler i avdeling Familie- og rettleiingssenteret i Øygarden kommune. De vil presentere ulike utviklingsprosjekt og hvordan disse komplementerer hverandre og sammen utgjør en helhet.

Tid

Torsdag 12. oktober 2023
kl: 09.00 - 10.00

Sted

Teams

Pris

Gratis

Oppstart

12. oktober 2023

Meld deg på