Gå rett til innhold
<
<
Nasjonal fagdag for barnehage og skole

Nasjonal fagdag for barnehage og skole

, , Copy of Nasjonal fagdag 2023 jente Facebook Post Landscape 1, ,

Barnehage og skole sin rolle i barns sosiale og moralske utvikling

Velkommen til fagdag om barnehage og skole sin rolle i barns sosiale og moralske utvikling. Denne dagen vil vi utforske nærmere hvordan sosiale prosesser i barnehage og skole henger sammen med moralutvikling og utvikling av barns sosiale evner. Hvordan er moralutvikling knyttet til mobbing og krenkelser?

Kan jeg gå på denne fagdagen?

Fagdagen er åpen for alle som arbeider i barnehage- og skolefeltet.

Foredragsholdere

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han arbeider med etikk og miljøfilosofi, og har utgitt nærmere 30 bøker, blant annet "Angsten for oppdragelse" (m/ P.B. Foros, 2015), "Smerte i vår tid" (2020), og "Etikk i klimakrisens tidsalder" (m/ .J-O. Henriksen, 2022). Han vil ta utgangspunkt i boken sin “Angsten for oppdragelse”, og bl.a. snakke om aktive dannelsesprosesser i relasjonene mellom voksne og barn.

Hanne Braarud, forsker I ved RKBU Vest, vil tematisere utviklingspsykologiske perspektiv på dannelsen av sosiale evner og moral.

Kari Nergaard, førsteamanuensis ved DMMH, tar opp hvordan vi kan fremme barns empati og prososiale utvikling.

Solveig Moldrheim, undervisningsleder Raftostiftelsen, vil gi innsikt i hvordan fordommer brukes i sosialt samspill, hvordan maktstrukturer mellom grupper inngår i dette samspillet samt viktigheten av voksnes reflekterte praksis og relasjonskompetanse i møte med gruppefiendtlighet.

, , Foredragsholdere Nasjonal fagdag mobbing 2023 FB landskap 1, ,

Tid

Torsdag 26. oktober 2023
kl: 09.30 - 15.30

Sted

Quality hotel Edvard Grieg, Sandsli (registrering fra 09.00)

Pris

760,- (gratis for Olweusskoler og instruktører i Sammen mot mobbing-barnehager)

Meld meg på