Gå rett til innhold
<
<
Videreutdanning i familieterapi - deltidsstudie (2023 - 2025)

Videreutdanning i familieterapi - deltidsstudie (2023 - 2025)

Hva er familieterapi?

Familieterapi er en tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer og er en psykoterapiform som har vokst i omfang og betydning.
Familieterapi ble introdusert i Norge på midten av 1960-tallet, og har sitt utgangspunkt i systemtenkning, kommunikasjonsteorier og teorier om endring i klinisk arbeid med mellommenneskelige relasjoner.

Familieterapi i praksis
Familieterapi gir familien mulighet til å snakke sammen, med støtte og veiledning fra en terapeut.
Når vi er i krise eller har problemer kan vi oppleve å ikke bli hørt og forstått. Vi kan oppleve at de vi snakker med blir mer opptatt av å forsvare og forklare seg enn å forstå hva vi har på hjertet.
Familieterapi kan gi voksne og barn hjelp til å leve sammen på en måte som skaper størst mulig trygghet for alle i familien og som bidrar med endringsskapende prosesser.

Informasjon om studiet

 • Videreutdanningen gir en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene som er anvendt i arbeid med barn, ungdom og deres familier.
 • Det undervises i relasjonsorienterte metoder med utgangspunkt i systemiske, narrative og dialogbaserte modeller i kombinasjon med utviklingsmodeller basert på tilknytnings- og traumeforståelse, diagnose- og konfliktforståelse.
 • Deltakernes egne erfaringer fra praksis bringes inn i undervisningen og veiledning bla gjennom bruk av videomateriale.
 • Veiledning er en del av studiet og tilrettelegges som gruppeveiledning for studentene. Veiledningen er på til sammen 150 timer.
 • Videomateriale til undervisning og veiledning innebærer at studentene har med seg videoopptak av eget arbeid til både undervisning og veiledning.
 • Videreutdanningen er ett års fulltidsstudie, på masterernivå organisert som et 2-årig deltidsstudie.

Videreutdanningen er uten studiepoeng.

Målgruppe

 • Fagfolk med helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå og som arbeider med barn, ungdom og familier.

Opptakskrav

 • Minimum 3-årig høgskole / universitets-utdanning i helse-, sosial- og velferdsfag eller annen relevant utdanning på minst bachelornivå.
 • Søkerne må ha minst to års relevant praksis etter endt grunnutdanning og være i minst 50% relevant praksis under hele studieforløpet.
 • Relevant praksis med mulighet for endringsskapende arbeid med barn, unge og deres familier.

Når du har fullført studiet skal du

 • kjenne til sentrale teorier og metodiske tilnærminger innen familieterapifeltet
 • kunne anvende familieterapeutiske teorier og metoder i arbeid med barn, ungdom og familier
 • kunne anvende system- og relasjonsorienterte tilnærminger i arbeid med familier, samarbeidende instanser og større nettverk. Studiet gir for tiden ikke studiepoeng.

Praktisk informasjon om undervisningen

 • Det er tre-dagers samlinger en gang i måneden med i alt ca. 8 - 10 samlinger pr. studieår i Bergen.
 • I tillegg tilbys workshops med eksterne deltakere hvor studenter ved videreutdanningen kan delta.
 • Undervisningen er basert på forelesninger og egenaktivitet.
 • Det er krav om 80% tilstedeværelse.
 • Undervisningen vil være en kombinasjon av online og fremmøte undervisning, der studenter som har problemer med å komme til deler av undervisningen, vil kunne delta digitalt.
 • Undervisningen foregår i RKBU Vest sine lokaler i Nygårdsgaten 114.

Oppstart og samlinger i 2023

 • Oppstart siste halvdel av august.
 • Digital workshop med Peter Rober i september.
  Tema; «Familiedialoger, dialogisk feedback og terapeutens posisjon»
 • Datoplan legges ut når alle datoer er på plass.

Godkjenninger

 • Den norske legeforening: Utdanningen møter kriteriene for psykoterapiutdanning for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri.
 • Norsk psykologforening godkjenner utdanningen som 72 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
 • Fellesorganisasjonen (FO): Utdanningen godkjennes som teoretisk grunnlag for en klinisk godkjenning gjennom FO. Da studiet er uten eksamen og studiepoeng i det offentlige systemet må kandidatene skrive en fordypningsoppgave etter nærmere retningslinjer som erstatning for dette.

Kontaktperson

Eva Schaathun

Rådgiver RKBU Vest - Bergen

evsc@norceresearch.no
+47 56 10 72 76

Inger Nordeide Jensen

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen

inje@norceresearch.no
+47 56 10 72 48

Tid

Sted

RKBU Vest, Nygårdsgaten 114, Bergen.

Pris

Det er ingen semesteravgift. Veiledningskostnader på kr. 12.000,- pr. semester som dekker utgifter til klinisk godkjente veiledere

Søknadsfrist

1. juni, 2023

Oppstart

Første samling: 24. august 2023

Filer

Studieplan kull 2023 2025

Undervisningsplan med veiledningsdatoer 1

SØK HER