<
<
Videreutdanning i familieterapi - deltidsstudie (2023 - 2025)

Videreutdanning i familieterapi - deltidsstudie (2023 - 2025)

Hva er familieterapi?

Hva er familieterapi?
Familieterapi er en tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer og er en psykoterapiform som har vokst i omfang og betydning.
Familieterapi ble introdusert i Norge på midten av 1960-tallet, og har sitt utgangspunkt i systemtenkning, kommunikasjonsteorier og teorier om endring i klinisk arbeid med mellommenneskelige relasjoner.

Familieterapi i praksis
Familieterapi gir familien mulighet til å snakke sammen, med støtte og veiledning fra en terapeut.
Når vi er i krise eller har problemer kan vi oppleve å ikke bli hørt og forstått. Vi kan oppleve at de vi snakker med blir mer opptatt av å forsvare og forklare seg enn å forstå hva vi har på hjertet.
Familieterapi kan gi voksne og barn hjelp til å leve sammen på en måte som skaper størst mulig trygghet for alle i familien og som bidrar med endringsskapende prosesser.

Informasjon om studiet

 • Videreutdanningen gir en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene som er anvendt i arbeid med barn, ungdom og deres familier.
 • Det undervises i relasjonsorienterte metoder med utgangspunkt i systemiske, narrative og dialogbaserte modeller i kombinasjon med utviklingsmodeller basert på tilknytnings- og traumeforståelse, diagnose- og konfliktforståelse.
 • Deltakernes egne erfaringer fra praksis bringes inn i undervisningen og veiledning bla gjennom bruk av videomateriale.
 • Veiledning er en del av studiet og tilrettelegges som gruppeveiledning for studentene en dag i måneden over 2 år (24 måneder) til sammen 150 timer veiledning i RKBUs lokaler
 • Videomateriale til undervisning og veiledning innebærer at studentene har med seg videoopptak av eget arbeid til både undervisning og veiledning.

Videreutdanningen er uten studiepoeng.

Målgruppe

 • Fagfolk med helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå og som arbeider med barn, ungdom og familier.

Opptakskrav

 • Minimum 3-årig høgskole / universitets-utdanning i helse-, sosial- og velferdsfag eller annen relevant utdanning på minst bachelornivå.
 • Søkerne må ha minst to års relevant praksis etter endt grunnutdanning og være i minst 50% relevant praksis under hele studieforløpet.
 • Relevant praksis med mulighet for endringsskapende arbeid med barn, unge og deres familier.

Når du har fullført studiet skal du

 • kjenne til sentrale teorier og metodiske tilnærminger innen familieterapifeltet
 • kunne anvende familieterapeutiske teorier og metoder i arbeid med barn, ungdom og familier
 • kunne anvende system- og relasjonsorienterte tilnærminger i arbeid med familier, samarbeidende instanser og større nettverk. Studiet gir for tiden ikke studiepoeng.

Praktisk informasjon om undervisningen

 • Det er tre-dagers samlinger en gang i måneden med i alt ca.10 samlinger pr. studieår (to dagers samling og en dag veiledning).
 • I tillegg tilbys workshops med eksterne deltakere hvor studenter ved videreutdanningen kan delta.
 • Undervisningen er basert på forelesninger og egenaktivitet.
 • Det er krav om 80% tilstedeværelse.
 • Undervisningen foregår i RKBU Vest sine lokaler i Nygårdsgaten 114.

Samlinger i 2023: 13. - 15. mars, 24 .- 26. april, 23. - 25. mai, 7. - 9. juni, 23.- 25. august, 4. - 7. september, 23. - 25. oktober, 27. - 29. november.

Godkjenninger

Den norske legeforening: Utdanningen møter kriteriene for psykoterapiutdanning for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri.
Norsk psykologforening godkjenner utdanningen som 72 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
Fellesorganisasjonen (FO): Utdanningen godkjennes som teoretisk grunnlag for en klinisk godkjenning gjennom FO. Da studiet er uten eksamen og studiepoeng i det offentlige systemet må kandidatene skrive en fordypningsoppgave etter nærmere retningslinjer som erstatning for dette.

Kontaktperson

Eva Schaathun

Rådgiver RKBU Vest - Bergen

evsc@norceresearch.no
+47 56 10 72 76

Tid

Fra: Fredag 19. august 2022
kl: 00.00

Til: Fredag 7. februar 2025

Sted

Bergen

Pris

Kr. 12.000,- pr. semester (veiledningskostnader)

Søknadsfrist

1. februar, 2023

Oppstart

Første samling: 13. - 15. mars 2023.

Filer

Studieplan Videreutdanning i familieterapi 2023 2025

Informasjon om Videreutdanning i familieterapi

SØK HER