Gå rett til innhold
<
<
<
Om tiltaksprogrammet Sammen mot mobbing

Om tiltaksprogrammet Sammen mot mobbing

"Å ville hverandre vel"

Tiltak mot mobbing og negative handlinger mellom barn i barnehagen

Undersøkelser viser at barnehagebarn opplever mobbing, både verbalt, fysisk og indirekte gjennom avvisning og utestenging. Ved RKBU Vest prøver vi ut Sammen mot mobbing som et tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehagen.

Tiltaksprogrammet Sammen mot mobbing bygger på Be-Prox som er utviklet av professor Françoise D. Alsaker ved Universitetet i Bern i Sveits. Tiltaksprogrammet er prøvd ut i barnehager i Sveits. Der fungerte det godt og førte til reduksjon i tallet på barnehagebarn som ble mobbet. RKBU-Vest prøver nå ut tiltaket for norske forhold tilpasset de nye lovkravene jf. Kap 8, paragraf 41-43 i Barnehageloven.

Opplæring i Sammen mot mobbing er modulbasert og blir gitt til hele personalet i barnehagen i løpet av et barnehageår. Tiltaket inneholder 6 moduler som det blir fordelt på fem samlinger over 7-8 måneder. Vi legger opp til en heldagssamling på første planleggingsdag om høsten, deretter 2 personalmøter om høsten og 2 om våren. Disse personalmøtene vil vare 2 til 2 ½ time hver gang. Ferdighetstrening og deling av praksiserfaringer blir tillagt stor vekt, og personalet prøver ut tiltakene i sine barnegrupper mellom hvert møte.

Viktige tema i opplæringen:

  • Holdninger og verdier hos de voksne i barnehagen.
  • Hvordan oppdage mobbing.
  • Hvordan snakke med barn om negative og positive handlinger som kan skje mellom barna.
  • Hvordan involvere alle barna i barnehagen i å utarbeide felles regler mot mobbing og andre negative handlinger mellom barna.
  • Hvordan være konsekvente voksne i oppfølgingen av avtalte regler.
  • Hvordan hente ut positive sosiale ressurser i barnegruppen

For mer informasjon, ta kontakt med

Anita Skogstrand

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen
ansk@norceresearch.no
+47 56 10 72 77

Morten Haaland

Rådgiver RKBU Vest - Bergen
mhaa@norceresearch.no
+47 56 10 73 08

Ingrid Kvestad

Forsker I - Bergen
inkv@norceresearch.no
+47 56 10 72 53