Gå rett til innhold

Spørreundersøkelsen

Informasjon om vårens undersøkelse

Våren 2023 åpner spørreundersøkelsen mandag 13. februar og stenger fredag 2. juni.

Skolens forberedelser til undersøkelsen
Før undersøkelsen kan starte opp må de foresatte ha blitt informert om at skolen skal gjennomføre en spørreundersøkelse om mobbing, trivsel og vennskap. Vi har utarbeidet i et eget brev for dette formålet som vi ber skolene om å sende som ranselpost til hjemmene minst en uke før gjennomføring av undersøkelsen. Det er også viktig at lærer som skal gjennomføre med elevene setter seg inn i brukerveiledning for lærere, og veiledning til elever.

Vi har utarbeidet en huskeliste for rektor og eventuelt den ansvarlige for gjennomføringen av undersøkelsen på skolen. Denne listen er ment som et hjelpemiddel, og kan printes ut og tas i bruk som dere selv ønsker.

Alle dokumentene som er nevnt ovenfor, finner dere på knapper i boksene under.

NB! For skoler i Bergen kommune som deltar i Olweusundersøkelsen, men ikke er Olweusskoler; er det opprettet egne foreldre/foresattebrev. Vennligst benytt dokumenter og informasjon som dere finner i boksen nederst på denne siden.

Skolerapporter
Når alle skolens elever har fullført undersøkelsen må rektor kontakte olweusprogrammet@norceresearch.no og be om å få tilsendt rapporten med vårens resultater. Dersom vi ikke får beskjed om at skolen er ferdig med gjennomføringen, vil rapportprosessen starte etter at spørreundersøkelsen er stengt.

Kontakt oss:
Dersom du har spørsmål angående spørreundersøkelsen, ber vi deg ta kontakt på E-post: Olweusprogrammet@norceresearch.no eller på telefon: +47 56 10 76 52