Go straight to content

Målet er å kvalitetsikre tidlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med familien det gjelder.

RKBU Vest skal understøtte sentrale satsinger og bidra til lokalt og regionalt utviklingsarbeid. I samarbeid med KoRus Bergen og KoRus Stavanger arbeider RKBU Vest med BTI-arbeidet i regionen.

Digitalt prosjektlederkurs

Les mer om BTI arbeidet på KoRus Stavanger sine nettsider og KoRus Bergen sine nettsider.