Go straight to content
<
Our interventions and programs

Our interventions and programs

Take a look at some of the programs, interventions and initiatives operated by RKBU West.

  Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

  Cool Kids

  De Utrolige Årene

  FACT ung

  Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

  Sammen mot mobbing

  Sped- og småbarnsfeltet

  Tidlig Inn

  Tjenestestøtteprogrammet