Go straight to content

Samarbeide med RKBU Vest?

RKBU Vest er en tjeneste for alle tjenester som jobber med barn og unges psykiske helse. Vi støtter kvalitetsforbedring gjennom kompetansebygging, praksisrelevant forskning og kunnskapsformidling.

Ta kontakt med oss her

Kunnskapsressurser

Oppsummert forskning om tiltak, kartlegging og utredning.

Olweusprogrammet

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram med vitenskapelig dokumentert effekt.

Til programmet

Dette forsker vi på nå

Se alle
Se alle

Aktuelle nyheter

Se alle