Go straight to content

DUÅs nettside

Målgruppen er barn i alderen 0 – 12 år.

Norsk og internasjonal forskning viser at gruppetilbud via DUÅ gir god nytteverdi, både som forebyggende og behandlende tiltak.

  • Relasjonen mellom voksne og barn blir mer positiv etter deltakelse.
  • Stressnivået i familiene går ned.
  • Foreldres oppdragelsesstrategier blir bedre og mer positive enn de var før.
  • I behandlingsgrupper for henviste barn reduseres atferdsvanskene betydelig for to av tre barn.
  • 60 % av barna som henvises til spesialisthelsetjenesten for atferdsvansker, møter ikke lenger kriteriene for diagnosen etter behandlingstilbud via DUÅ.

Implementering av programmene er et samarbeid mellom RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør.
DUÅ finansieres av Helsedirektoratet via de fire regionale kunnskapssentrene.

RKBU Vest har egne ansatte som jobber med opplæring, veiledning og implementering av DUÅs programserie i regionen. RKBU Vest har også nasjonal tyngdepunktfunksjon i forhold til implementering av DUÅs babyprogram. Regionsenteret er representert i DUÅs lederteam.


DUÅs Facebookside

Kontakt DUÅ

The Incredible Years® (DUÅs) amerikanske nettside


The Incredible Years® og De Utrolige Årene er beskyttet av copyright ©, The Incredible Years® Programs