Go straight to content
<
<
Lav-intensiv kognitiv atferdsterapi for angstproblemer hos ungdom

Lav-intensiv kognitiv atferdsterapi for angstproblemer hos ungdom

Formålet med forskningsprosjektet er å:

  • få mer kunnskap om engstelse hos ungdom
  • evaluere gruppebaserte kurs gjennomført av skolehelsetjenesten for ungdoms mestring av engstelse
  • bidra til bedre og mer effektiv hjelp som kan forebygge angst hos ungdom.

Prosjektet gjennomføres ved ungdomsskoler i 18 kommuner i landet. Det er ansatt koordinatorer i hver av de tre regionene som deltar i forskningsprosjektet (vest, sør og øst).

Forskningsprosjektet består av to deler:

  1. En skoleundersøkelse hvor alle elever i de utvalgte ungdomsskolene blir invitert til å delta. I skoleåret 2014-2015 gjennomførte en spørreundersøkelse blant ungdom om engstelse. Foresatte til alle elever ble bedt om å samtykke til at barnet deres kan delta, og vi ønsket at foresatte også svarte på et spørreskjema. Foresatte fikk en kort individuell tilbakemelding basert på svarene fra spørreundersøkelsen.

  2. En tiltaksdel hvor vi har tilbudt elever som sliter med angst å delta i gruppebaserte kurs for mestring av engstelse. Ungdommene som har deltatt og deres foreldre er bliutt bedt om å evaluere kursene gjennom å fylle ut spørreskjema før, under og etter deltakelse. Kursene gjennomføres i samarbeid med skolehelsetjenesten i de enkelte kommunene.

Prosjekt gjennomføres i samarbeid mellom Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Vest, Sørlandet Sykehus og Modum Bad. Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge er ansvarlig forskningsinstitusjon. Prosjektet har blitt presentert og godkjent av ledelsen i de deltakende kommunene og er godkjent av den Regionale komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Vest.

Project facts

Name

Lav-intensiv kognitiv atferdsterapi for angstproblemer hos ungdom

Status

Active

Duration

01.05.14 - 31.12.23

Total budget

1.500.000 NOK

Funding

Norwegian Directorate of Healt, Regional research fund Oslofjordfondet, Regional Research Fund Western Norway, Research Council of Norway (RCN)

Project members

Bente Storm Mowatt Haugland
Valborg Baste
Ingrid Elisabeth Husabø
Åshild Håland Tellefsen
Solfrid Raknes
Anja Høye Rogde
Jon Fauskanger Bjåstad
Gro Janne Henningsen Wergeland
Asle Hoffart