Go straight to content
<
<
Relasjonell livskvalitet for unge med flyktningebakgrunn i Norge, Finland og Storbritannia

Relasjonell livskvalitet for unge med flyktningebakgrunn i Norge, Finland og Storbritannia

For barn og unge som flykter uten foreldre eller andre omsorgspersoner er det ofte krevende å etablere et trygt og meningsfylt liv i ett nytt land. I dette prosjektet undersøker vi hva som gjør at unge opplever relasjonell livskvalitet («relational wellbeing») til tross for utfordringene de møter. Hvordan utvikles relasjonell livskvalitet over tid, i ulike kulturelle og politiske kontekster?

For å få kunnskap om hvordan relasjoner utvikles over tid, følger vi den samme gruppen unge voksne gjennom tre år. Overt tid vil mange oppleve at offentlige myndigheter som barnevern- og sosiale tjenester får en stadig mindre sentral rolle i deres liv. Sosiale nettverk blir da viktige. I hvert land undersøker vi hvordan unge beskriver og illustrerer sine nettverk og viktige relasjoner. Vi intervjuer også personer som de opplever har vært viktige for dem og nominerer som 'verdipersoner'. Ved å samle fortellinger om relasjonell livskvalitet fokuserer vi på hvordan gjensidighet utvikles i relasjoner. Vi er opptatt av hva deres erfaringer kan fortelle oss om hvordan unge flyktninger blir tatt imot i Finland, Norge og Storbritannia.

For å få frem nyanserte fortellinger jobber vi med kreativ forskningsmetodikk. Sammen med kunstterapeuter og billedkunstnere vil deltakerne lage gjenstander og bilder som reflekterer relasjonell livskvalitet. Vi gjør dette på tre måter - først ved å be dem vise oss hvordan relasjonell livskvalitet ser ut deres daglige liv sammen med andre i dag. Så ber vi dem forestille seg hvordan det kan se ut i fremtiden. Til slutt ber vi dem huske hva de opplevde som relasjonell livskvalitet før de forlot hjemlandet sitt. Vi setter sammen fortellingene, bildene og objektene for å se hvordan relasjonell livskvalitet i fortid, nåtid og fremtid utvikles over tid.

For å få dette til, samarbeider vi tett med de unge deltakerne. To unge voksne har rollen som 'ambassadører' og bistår forskerne med å rekruttere deltakere, holde kontakt med deltakerne over alle tre år samt å formidle funn fra forskningen.

Teamet i Norge:

Forsker Marte Knag Fylkesnes, NORCE Helse.

Forsker Milfrid Tonheim, NORCE Samfunn.

Forsker Masego Katisi, Høgskolen på Vestlandet.

Kunstner Christine Hoem.

Partnere i Finland og Storbritannia

Prosjektleder Ravi Kohli, University of Bedforshire.

Prosjektkoordinator og forsker Mervi Kaukko, University of Helsinki.

Forsker Marja Tiliikainen, Migration Institute of Finland.

På prosjektets hjemmeside finner du mer informasjon om prosjektet og andre forskere og kunstnere som er involvert: https://www.drawingtogetherproject.org/

Instagram: https://www.instagram.com/Toge...

Twitter: https://twitter.com/TogetherDr...

Contact

Marte Knag Fylkesnes

Senior Researcher - Bergen

mafy@norceresearch.no
+47 56 10 72 28
+4740645069

Project facts

Name

Relasjonell livskvalitet for unge med flyktningebakgrunn i Norge, Finland og Storbritannia

Status

Active

Duration

01.02.20 - 30.06.24

Location

Bergen

Total budget

1.299.000 NOK

Funding

Nordforsk

Prosjekteier

NORCE

Project members

Ravi Kohli
Mervi Kaukko
Marja Tiilikainen
Marte Knag Fylkesnes
Masego Katisi
Milfrid Tonheim

Samarbeidspartnere

University of Bedfordshire, Tammerfors universitet, Helsingfors universitet, Helsingfors universitet