Go straight to content
<
<
Ung&hordaland og gjennomstrømning i videregående opplæring

Ung&hordaland og gjennomstrømning i videregående opplæring

Skolefungering er viktig i ungdomstiden. Ungdommers karakterer og fravær på videregående henger sammen med både nåværende og senere utdanning, og kan gi informasjon om ungdommens fungering. Videre er andelen ungdom i Norge som avslutter videregående opplæring uten å oppnå vitnemål høy. Frafall blir i økende grad beskrevet som et folkehelseproblem, og vi vet at frafall fra videregående skole kan ha negative konsekvenser for senere arbeid og helse. Det er derfor viktig å undersøke mulige årsaker til tidlig avslutning av skolegang i ungdomsalderen, samt faktorer som kan redusere sannsynligheten for frafall. Prosjektets måler er å undersøke hvordan psykiske vansker og resiliensfaktorer, søvnproblemer, alkohol og rusbruk, sosioøkonomisk status og familiefaktorer, og samspillet mellom slike faktorer, henger sammen med skolefungering og frafall fra videregående opplæring.

Å kombinere data fra ung@hordaland med Den Nasjonale Utdanningsdatabasen (NUDB) gir unike muligheter til å koble informasjon om helse fra en epidemiologisk undersøkelse med objektiv informasjon om skolefungering og gjennomføring av videregående opplæring. Med utdanningsdata til og med skoleåret 2016/2017 kan vi følge ungdommene gjennom rettighetsperioden, noe som gir oss mulighet til å undersøke gruppen med ungdommer som ikke fullfører videregående skole.

Project facts

Name

Ung&hordaland og gjennomstrømning i videregående opplæring

Status

Active

Duration

01.01.14 - 31.12.23

Prosjekteier

RKBU Vest, NORCE

Project members

Tormod Bøe
Mari Hysing
Kristin Gärtner Askeland
Kjell Morten Stormark
Sondre Aasen Nilsen
Ove Heradstveit