Go straight to content

Samarbeide med RKBU Vest?

Trenger dere faglige råd, eller støtte til å utvikle måten dere jobber på? Vi bidrar gjerne.

Barnansiktsmaling, ,

Samarbeid

Vi bidrar med kunnskapsbasert og skreddersydd rådgiving, som vi også kaller tjenestestøtte, til dere som jobber med barn og unge. Vi kan hjelpe med alt fra konkrete faglige råd til større endringsprosesser.

Dere trenger ikke å ha et ferdig definert problem eller ønske før dere kontakter oss - det kan vi finne ut av sammen.

Hva kan vi hjelpe med?

  • Tilpassede kurs og opplæring - Vi kan bidra med alt fra innlegg på fagdager, til større opplæringsprogram som skal føre til praksisendring i tjenesten.
  • Støtte i prosjekter og prosesser - Hjelp til å planlegge og strukturere prosesser. Det kan være alt fra mindre organisasjonsendringer til større omstillinger ved kommunesammenslåinger og lignende.
  • Faglige råd - Kunnskapsbasert rådgivning på fagområder innenfor psykisk helse. Det kan dreie seg om metodevalg og verktøy, kartlegging og tiltak, ledelse og andre tema dere trenger hjelp til.
  • Evaluering - Når dere skal evaluere prosjekter eller tiltak, hjelper vi dere med innspill på metode og hvordan dere kan gå frem.

Ta kontakt for tjenestestøtte

Fyll ut skjemaet