Go straight to content

Rettighetene til deltakerne i prosjektene Barn i Bergen og ung@hordaland

Du har rett til informasjon og innsyn

Du har rett til informasjon om hva slags behandling av helseopplysninger som er registrert om deg i samtykkebaserte helseundersøkelser og i forskningsprosjekter, jf. personopplysningsloven § 18.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålet vi har fortalt om da du deltok i undersøkelsen. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Du vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjoner.

Du kan kreve å få rettet opplysninger

Dersom du mener opplysningene som er registrert om deg i samtykkebaserte helseundersøkelser og i forskningsprosjekter er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve dem rettet, jf. personopplysningsloven § 17 og personvernforordningen artikkel 16 og 18. Ta i tilfelle kontakt med epost til bib@norceresearch.no

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake

Du kan når som helst og uten særskilt begrunnelse trekke samtykket til deltakelse i helseundersøkelser eller forskningsprosjekter tilbake, jf. helseforskningsloven § 16. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du velger å trekke deg.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til Barn i Bergen og ung@hordaland, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Prosjektansvarlig

Mari Hysing

Research Professor - Bergen

mahy@norceresearch.no
+47 56 10 72 44