Go straight to content

Kunnskapsressurser

Bruker du tiltak og verktøy som virker? Vi har samlet og utarbeidet kunnskapsoppsummeringer i tre nyttige nettsteder for deg som jobber med barn og unge.

Kartlegging og utredning

Det finnes en rekke tester og kartleggingsverktøy for å utrede barn og unges psykiske helse. PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift med artikler som vurderer måleegenskapene ved tester som brukes i norsk praksis.

Psyktestbarn.no

Få oversikt over effekt av tiltak med IN SUM

IN SUM er en database hvor du finner alle systematiske kunnskapsoppsummeringer på effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. IN SUM oppdateres hver måned, og inneholder både internasjonale og nordiske oppsummeringer.

IN SUM

Finn kunnskapsoppsummeringer med Ungsinn

Ungsinn inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. Her finner man både praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er.

Ungsinn.no

Forebygging og behandling

Hvilke tiltak og behandlingsformer er effektive? Og hvilke tiltak mangler det forskning på? Tiltakshåndboka er et beslutningsverktøy som formidler forskning på hva som virker for barn og unges psykiske helse og velferd. Tiltakshåndboka er skrevet på norsk, og bygger på forskning hentet fra IN SUM.

Tiltakshåndboka.no

Barnevernsforum

Barnevernsforum er en digital møteplass for kunnskaps- og erfaringsdeling på barnevernsfeltet.

Les mer