Go straight to content
<
<
<
Oppslagstavle for Olweusprogrammet

Oppslagstavle for Olweusprogrammet

Olweusprogrammet fagdag 2022 med tilhørende nettverk: Mobbing knyttet til kjønn og seksualitet

Sted: Radisson Blu Royal hotel i Bergen sentrum
Tid fagdag: 9.30 - 15.30 (registrering 9.00)
Tid nettverk: 9.00 - 15.00

Både fagdagen og nettverket handler i år om mobbing og trakassering knyttet til kjønn og seksualitet, og LHBTQ-elevers rett til å ha det trygt og godt. På fagdagen vil foredragsholderne dele forskning og kunnskap som vil være relevant for alle som jobber med barn og unge.

På det nasjonale nettverket arbeider vi videre med tematikken. Hilde Enger Arntsen, ombud for barn og unge i Viken fylkeskommune, blir sammen med oss både på fagdagen og nettverket. I workshops på nettverket skal vi særlig utdype hennes emne fra fagdagen som handler om forholdet mellom krenkende hendelser på individnivå og hva skolene kan gjøre på systemnivå.

Gjennom deltakelse på fagdag og nettverk vil dere få ny kunnskap om:

  • Hvordan kan skoler bygge kompetanse til å møte mangfoldet i elevflokken på en inkluderende måte?
  • Hvordan kan vi som møter barn og unge håndtere fordommer?
  • Hva gjør vi når «homo» blir brukt som et skjellsord, og hvordan kan skolene håndtere mobbing og trakassering på grunnlag av kjønnsuttrykk og seksuell orientering?

18. oktober er siste påmeldingsfrist. Vi forventer stor deltakelse på fagdagen, og vi oppfordrer derfor til å melde dere på raskt. Merk at både fagdagen og nettverket er gratis for Olweusskoler.


Se påmeldingslenker og program under.

, , Nettsideprogram ferdig, ,

Invitasjon til kurs i System for Kvalitetssikring av Olweusprogrammet 25. November 2022

Ønsker du som instruktør, som medlem av Olweusteamet eller en del av ledelsen ved skolen å oppdatere deg i bruken av og revisjon av System for Kvalitetssikring?
Vet dere når og hvordan dere skriver avviksmelding og har dere kontroll på rutinene for revisjon? Kanskje du ny i rektorstolen eller ønsker at andre i ledelsen skal har et delansvar for dette systemarbeidet ved skolen, da er dette det rette kurset.

Olweusprogrammet ved RKBU Vest inviterer alle skolene som arbeider med Olweusprogrammet til et digitalt kurs for i System for kvalitetssikring.

System for kvalitetssikring er driftsverktøyet for Olweusprogrammet og kurset er obligatorisk for skoler som ønsker en sertifisering eller en re-sertifisering som Olweusskole. Kurset vil gi en oversiktlig innføring i bruken av System for Kvalitetssikring av Olweusprogrammet, det vil også representere en mulighet for dere som trenger en oppfriskning i bruken av systemet.

Deltagerne får god oversikt, dialog og gjennomgang av praktisk bruk samt god anledning til å stille spørsmål.