Gå rett til innhold
<
<
<
Oppslagstavle for Olweusprogrammet

Oppslagstavle for Olweusprogrammet

Informasjon om opplæringsrekker, kurs og samlinger for Olweusskoler

Oversikt over pågående og planlagt opplæringsløp i Olweusprogrammet 2023 - 2025

RKBU Vest starter implementeringsløp for innføring av Olweusprogrammet en til to ganger i året. Selve opplæringen består av 10 dager med samlinger fordelt på halvannet år. Det ble startet et nytt kull for opplæring i mai 2023 og et i november 2023. I 2024 planlegges det et nytt kull med oppstart 12.-13. september.

Ta kontakt om din skole/kommune vurderer å delta: olweusprogrammet@norceresearch.no

Skoler som har holdt på med Olweusprogrammet over lang tid kan ha behov for en «re-start» av programmet. Disse kan også melde seg på til grunnopplæring.

Opplæringen er gratis.

HER er oversikt over pågående og planlagte opplæring

Mulighet for å «booste» Olweusparbeidet

Skoler som har arbeidet med Olweusprogrammet over flere år kan trenge påfyll av fagstoff og ny inspirasjon i arbeidet. Derfor har vi begynt å arrangere det vi har kalt «boostersamlinger». Deltakere får presentert ny forskning og utvikling på fagfeltet mobbing, og får med seg presentasjoner og variert arbeidsmetodikk som kan brukes i utviklingstiden med hele personalet i etterkant. Målet er å styrke den kompetansen skolepersonalet har for å kunne sikre elevene et trygt og godt skolemiljø med minst mulig mobbing. Fagstoffet i samlingene vil også vise den tette sammenhengen mellom LK20 og innholdet og systematikken i Olweusprogrammet. Det ble i 2023 fulltegnede samlinger og gjort avtale om noen lokalt arrangerte samlinger – ta kontakt om slike samlinger skulle være aktuelt for flere:

olweusprogrammet@norceresearch.no.

Kontaktperson: Hilde Brendehaug Hugaas, hihu@norceresearch.no