Go straight to content
<
<
Tidlig Inn

Tidlig Inn

Formålet med opplæringsprogrammet Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid.

Målgruppen får opplæring i kartleggingsverktøy og metoder for samtale om rus, psykisk helse og vold for å sikre en forsvarlig tjeneste.

RKBU Vest skal understøtte sentrale satsinger og bidra til lokalt og regionalt utviklingsarbeid i samarbeid med blant annet KoRus Bergen og KoRus Stavanger arbeider RKBU Vest med Tidlig Inn.

Les mer om Tidlig inn-arbeidet som foregår i regionen på KoRus Stavanger sine nettsider og KoRus Bergen sine nettsider.