Go straight to content

Målgruppen får opplæring i kartleggingsverktøy og metoder for samtale om rus, psykisk helse og vold for å sikre en forsvarlig tjeneste.

RKBU Vest skal understøtte sentrale satsinger og bidra til lokalt og regionalt utviklingsarbeid i samarbeid med blant annet KoRus Bergen og KoRus Stavanger arbeider RKBU Vest med Tidlig Inn.

Les mer om Tidlig inn-arbeidet som foregår i regionen på KoRus Stavanger sine nettsider og KoRus Bergen sine nettsider.