Gå rett til innhold

Opplæringsprogrammet Tidlig inn skal bidra til at gravide og småbarnsfamilier skal få riktig og kompetent hjelp tidlig dersom de har utfordringer knyttet til rus, psykisk helse og vold. Tidlig inn retter seg mot alle tjenester som arbeider rundt småbarnsfamiliene og skal bidra til tverrfaglig samarbeid.

Programmet er utviklet for de som arbeider med småbarnsforeldre, gravide og deres partnere, og består av teori, praktiske øvelser, veiledning og erfaringsutveksling.

Etter gjennomgang av programmet, er målet å gi ansatte:

  • Mot til å stille spørsmål om alkohol, psykisk helse og vold
  • Mot til å handle på grunnlag av svarene som blir gitt
  • Kunnskap om hva du kan gjøre for å sørge for riktig oppfølging
  • Oversikt over hvilke instanser i din kommune som kan hjelpe

Opplæringsprogrammet Tidlig inn er gratis for norske kommuner. Tidlig inn opplæring inngår i et regionalt samarbeid mellom RKBU Vest og Korus Stavanger og Korus Bergen. Det er KORUS som organiserer og er hovedansvarlige for opplæring av Tidlig inn.

Les mer om denne på nettsidene til:

KORUS Bergen: https://korus.no/verktoy-og-kartlegging/tidlig-inn

KORUS Stavanger: https://korus.no/verktoy-og-kartlegging/tidlig-inn