Go straight to content

Trygg skole og fritid

Moduler i forebyggende arbeid mot mobbing

I modulene vil dere finne fagstoff til bruk i samlinger for voksne som samarbeider for å skape et trygt miljø for barn og unge. Modulene er til bruk for tilsatte i skolen og for ledere i fritidsmiljøer.


Fagfornyelsen og skolemiljøet – skolebaserte samlinger i profesjonsfellesskapet

Alt stoffet i denne modulen er relatert til fagfornyelsen og er til bruk i skolebaserte samlinger i felles utviklingstid (samtalegrupper). Samlingene har som overordnet mål å hjelpe skolene til å fremme en kultur der tydelige og omsorgsfulle voksne samarbeide med elevene for å forebygge mobbing og krenkelser. For hver samling får dere en presentasjon til felles gjennomgang, en fagtekst med tilhørende oppgaver og en samling artikler til utdypende lesing.

Nettadresse: tryggskoleogfritid.no

Passord til innlogging: LK20skolemiljo

Mobbing og ekskludering i fritidsmiljøene

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) er i ferd med a utvikle en ny modul for at det kan arbeides mot mobbing og andre krenkelser i fritidsmiljøene for barn og unge. Det er foreløpig kun deltakere i forskningsprosjektet som har tilgang til modulen.