Gå rett til innhold

Trygg skole og fritid

Forebyggende arbeid mot mobbing

I modulen Fagfornyelsen og skolemiljøet vil dere finne fagstoff til bruk i samlinger for voksne som samarbeider for å skape et trygt miljø for barn og unge.


Fagfornyelsen og skolemiljøet – skolebaserte samlinger i profesjonsfellesskapet

Alt stoffet i denne modulen er relatert til fagfornyelsen og er til bruk i skolebaserte samlinger i felles utviklingstid (samtalegrupper). Samlingene har som overordnet mål å hjelpe skolene til å fremme en kultur der tydelige og omsorgsfulle voksne samarbeide med elevene for å forebygge mobbing og krenkelser. For hver samling får dere en presentasjon til felles gjennomgang, en fagtekst med tilhørende oppgaver og en samling artikler til utdypende lesing.

Nettadresse: tryggskoleogfritid.no

Passord til innlogging: LK20skolemiljo