Gå rett til innhold
<
Tiltak og programmer

Tiltak og programmer

Ta en titt på noen av programmene og tiltakene ved RKBU Vest.

  Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

  Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell til bruk i kommuner for å bedre den tverrfaglige innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier som bekymrer.

  Cool Kids

  Cool Kids er et evidensbasert kognitiv atferdsterapeutisk program for behandling og forebygging av angstlidelser/angstsymptomer hos barn (7-12 år) og ungdom (13-18 år)

  De Utrolige Årene

  DUÅ er en programserie med åtte utviklingsstøttende programmer som fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne. Noen av programmene er universalforebyggende, andre er indikert forebyggende, og de resterende er tilrettelagt for behandling av atferds- og sosiale vansker hos barn.

  FACT ung

  FACT ung er en samhandlingsmodell der kommune og spesialisthelsetjeneste sammen gir langvarig oppfølging og behandling til ungdom (12 -24 år) som av ulike årsaker ikke har et tilbud, har alvorlig psykisk helseutfordringer og/eller rus/avhengighetsproblematikk, lavt funksjonsnivå, og som trenger hjelp fra flere tjenester.

  Invest in Play

  Invest in Play er et nytt foreldreveiledningstiltak tilpasset norske forhold, bygget på velkjent kunnskap.

  Livet på timeplanen

  Livet på timeplanen er et kompetanseprogram om forebygging av selvmord og selvskading for skolen.

  Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

  Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram til bruk i skolen. Hovedmålet er å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, og å redusere eksisterende mobbeproblemer.

  Sammen mot mobbing

  Tiltaksprogrammet fokuserer på forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og negative handlinger som kan skje mellom barn i barnehagen.

  Sped- og småbarnsfeltet

  Sped- og småbarns psykiske helse er en nasjonal satsing initiert av Helsedirektoratet. Vi jobber tverrfaglig med de regionale sentrene om en felles visjon om å bidra til en best mulig start i livet til alle barn og deres foreldre.

  Sped- og småbarnsfeltet

  Vi jobber tverrfaglig med de regionale sentrene om en felles visjon om å bidra til en best mulig start i livet til alle barn og deres foreldre. Her finner du en samlet oversikt over RKBU Vests ressurser og kompetansetilbud for deg som jobber med sped- og småbarn i Vestland og Rogaland.

  Tidlig Inn

  Formålet med opplæringsprogrammet Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid.

  Tjenestestøtteprogrammet

  Tjenestestøtteprogrammet skal bistå barneverntjenester med å utvikle sitt arbeid med undersøkelser og oppfølging av hjelpetiltak.