RKBU Vest Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Jobber du med barn og unges psykiske helse eller barnevern, og ønsker faglig støtte? Vi støtter kvalitetsforbedring i tjenester gjennom kompetansebygging, praksisrelevant forskning og kunnskapsformidling. Se hva vi kan hjelpe deg med.

Samarbeide med RKBU Vest?

RKBU Vest er en tjeneste for alle tjenester som jobber med barn og unges psykiske helse. Vi støtter kvalitetsforbedring gjennom kompetansebygging, praksisrelevant forskning og kunnskapsformidling.

Ta kontakt med oss her

Kunnskapsressurser

Oppsummert forskning om tiltak, kartlegging og utredning.

Olweusprogrammet

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram med vitenskapelig dokumentert effekt.

Til programmet
Dette forsker vi på nå
Se alle
Se alle
Kommende kurs og arrangementer
Se alle
Se alle
Aktuelle nyheter
Se alle

Aktuelt

Unge i fosterhjem har en god relasjon til fosterforeldrene sine

Aktuelt

Enslige mindreårige flyktninger klarer seg forbausende bra til tross for traumer

Aktuelt

Ikke foreldrenes utdanningsnivå som avgjør om barn får psykisk helsehjelp