Gå rett til innhold
<
<
Førebyggande planar i arbeid med barn og unge

Førebyggande planar i arbeid med barn og unge

Aktuelt

Publisert: 09.01.2023
Oppdatert: 09.01.2023

Hillevi Brita Høyem

Statsforvaltaren, KORUS, RVTS, NAPHA, KS og RKBU inviterer kommunane i Vestland, til å delta i ein planprosess våren 2023.

, , Planprosess, , Jente som står på et bord med store puslespillbrikker.

Planprosessen har særleg merksemd på førebyggande arbeid retta mot barn, unge og foreldre. Målet er å lage ein arena for erfaringsdeling mellom kommunane samt bidra til større samanheng i planverket på førebyggingsfeltet.

Støtte til kommunane

Implementering av nye tiltak, metodar og kompetanse er krevjande og langsiktig arbeid som krev gode planar, gode strukturar og ei leiing som held oppe merksemda og innsatsen over tid. Statsforvaltaren, kompetansemiljøa og KS ønskjer å gjere det vi kan for å støtte kommunane i arbeidet. God og heilskapleg rådgjeving i planprosessane er eit slikt grep. Sjå meir i invitasjonen som er sendt til alle postmottaka i kommunane i Vestland.

Første samling 25. - 26. januar

På første samling vil vi presentere dei som skal bidra i arbeidet, ha fokus på rammer for kommunalt planarbeid og dei ulike områda som det er forventa at kommunane skal ha førebyggande planar på. Kommunane presenterer kort kor dei er i arbeidet med planar på barn- og ungeområdet.

, , Team planprosess, ,

Nokre kommunar deler sine erfaringar med å ta i bruk offentleg datagrunnlag og eigne kartleggingar som grunnlag for sitt planarbeid på dette feltet.

Praktisk informasjon

Det er gratis for kommunane å delta på samlinga. Kommunane må sjølv dekkje reiseutgifter.

Første samling er i Bergen, og startar til lunsj den 25. januar og avsluttar med lunsj klokka 13:00 - 14:00 den 26. januar 2023.

Påmeldingsskjema og meir informasjon om kommande samlingar: Statsforvaltaren i Vestland si nettside