Gå rett til innhold
<
Videreutdanninger

Videreutdanninger

Vi tilbyr opplæring og undervisning for fagpersoner som jobber med barn og unge.

  COOL KIDS - ettårig utdanning

  Cool Kids er et evidensbasert kognitiv atferdsterapeutisk program for behandling og forebygging av angstlidelser/angstsymptomer hos barn (7-12 år) og ungdom (13-18 år)

  Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (2024 - 2025)

  Vurderer du å ta videreutdanning innen barnevernsfeltet? Er du i tillegg interessert i kollegaveiledning? Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (HEL-6317) er en samlingsbasert deltidsutdanning for alle ansatte i barnevernet i hele Norge. Utdanningen er en satsing fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

  Utdanning for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, 1. studieår (2024 - 2025)

  Undervisningsprogrammet omfatter et vidt felt av aktuelle temaer og problemstillinger kontoransatte står overfor i sin daglige arbeidssituasjon. Målsettingen er tredelt; gi økte kunnskaper om fagfeltets tenkning og arbeidsmåte, økt bevissthet om eget fag og styrkede kontorfaglige ferdigheter

  Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom (2024 - 2026)

  60 studiepoeng. Deltid over to år. Utdanningen er tverrfaglig og gir en klinisk utdanning i empirisk støttede behandlingsmetoder med barn og ungdom.