Gå rett til innhold
<
RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Vår oppgave er å øke den faglige kunnskapen om barn og unges psykiske helse og barnevern. Vi støtter fagfolk som jobber med barn, unge og deres familier gjennom undervisning, tiltak, fagutvikling og forskning. RKBU Vest er en avdeling i NORCE Norwegian Research Centre AS.

Hvem er vi til for?

Vår målgruppe er ansatte og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten, kommunalt barnevern, statlig barnevern og familievern, barnehager, skoler og myndigheter. Alt vi gjør skjer i tett samarbeid med disse tjenestene.

Thisisengineering raeng h6g CRT Cx M7o unsplash, ,

Hva gjør vi?

Vi øker den faglige kunnskapen om barn og unges psykiske helse og barnevern.

Forskning og kunnskapsutvikling

Vi iverksetter og gjennomfører forskningsprosjekter, gjerne i samarbeid med andre kompetansesentre og forskningsinstitusjoner. Vi oppsummerer forskning og gjør den tilgjengelig.

Tiltak og kompetanseutvikling

Vi tilbyr kunnskapsbaserte tiltak, kurs, kursrekker og flerårige undervisningsprogram. Vi samarbeider om utvikling av tiltak og metoder til bruk i tjenestene.

Tjenestestøtte

Vi samarbeider med ledere og fagfolk om kvalitetsforbedring, implementering og tjenesteutvikling. Brukermedvirkning er viktig for alt arbeid vi gjør ved RKBU Vest.

Duå alle2, ,

Hvordan er vi finansiert?

  • Årlig tilskudd fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (BUFDIR)
  • Oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og BUFDIR
  • Forskningsmidler fra blant annet Norges Forskningsråd (NFR), Kavli, DAM og andre stilftelser og fond
  • Basismidler fra NORCE Norwegian Research Centre AS

Få nyhetsbrev fra kunnskapombarn.no

Kunnskapombarn.no er en nasjonal fellesportal for RKBUene/RBUP. Hver måned får du nyttige nyhetsbrev med oppdatert forskning, invitasjon til kurs og webinarer, samt fagstoff fra hele landet.

Meld meg på

Få regionalt nyhetsbrev

Fersk kunnskap og informasjon om det som skjer i Vestland og Rogaland.

Meld meg på

Samarbeid nasjonalt

I tillegg til oss finnes det flere regionale kunnskapssentre for barn og unge som vi samarbeider tett med.

Samarbeid lokalt i Vestland og Rogaland

Vi er en del av kompetanseforum Vest: RVTS Vest, KoRus og oss. Vi har mange prosjekter vi samarbeider om i vår region.

Ledergruppen ved RKBU Vest

Ann Heidi Nebb

Leder RKBU Vest - Bergen
aneb@norceresearch.no
+47 56 10 73 02
+47 918 14 784

Hanne Cecilie Braarud

Forsker I, gruppeleder Utsatte barn og unge - Bergen
habr@norceresearch.no
+47 56 10 76 53

Bjørn Brunborg

Spesialrådgiver, RKBU Vest - Bergen
bjbr@norceresearch.no
+4741652364

Kjell Morten Stormark

Forsker I, gruppeleder Psykisk folkehelse - Bergen
kjst@norceresearch.no
+47 56 10 72 83

Sigrún Guðlaugsdóttir Henriksen

Leder Tjenesteutvikling, RKBU Vest - Bergen
sihe@norceresearch.no
+47 56 10 72 41
+47 411 05 101