Gå rett til innhold
<
Om oss

Om oss

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge er et offentlig kompetansesenter. Vår oppgave er å øke kompetansen og kvaliteten i de offentlige tjenestene som jobber med barn og unges psykiske helse og barnevern. Vi bistår med forskningsbasert kunnskap, rådgivning og opplæring. Vi driver ikke individuell behandling.

Duå alle2, ,

Hvem er vi til for?

Vår målgruppe er ansatte og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten, kommunalt barnevern, statlig barnevern og familievern, barnehager, skoler og myndigheter. Alt vi gjør skjer i tett samarbeid med disse tjenestene.

Retning og rammer for arbeidet vi gjør, fastsettes av Helsedirektoratet i et årlig tilskuddsbrev, og vi jobber på oppdrag for blant annet Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. RKBU Vest er tilknyttet Norce Research AS.

Thisisengineering raeng h6g CRT Cx M7o unsplash, ,

Hva gjør vi?

Noe av det viktigste arbeidet vi gjør er å øke den faglige kunnskapen om barn og unges psykiske helse. Vi iverksetter og gjennomfører forskningsprosjekter, gjerne i samarbeid med andre kompetansesentre og forskningsinstitusjoner, på områder som kartlegging, utredning, tiltak og forebygging. Vi jobber også med å oppsummere forskning og tilgjengeliggjøre den slik at tjenestene kan anvende den kunnskapen som finnes.

Opplæring og kompetanseheving er en annen stor del av arbeidet vårt. Vi arrangerer alt fra kurs og kursrekker til flerårige undervisningsprogram, for fagfolk og ledere i tjenestene.

I tillegg jobber vi direkte med tjenestene for å støtte arbeidet de gjør. Da samarbeider fagpersoner hos oss med ledere og fagfolk i den aktuelle tjenesten.

Skjermbilde 2022 12 21 100627, ,

Strategiplan

RKBU Vest skal støtte kvalitetsforbedring i tjenestene, gjennom kompetansebygging, praksisrelevant forskning og kunnskapsformidling innen psykisk helse og barnevern. Vi skal løse våre oppgaver i nært og forpliktende samarbeid med praksisfeltet. Målet er å styrke kompetanse- og kunnskapsutvikling i arbeidet med barn, unge og deres omsorgspersoner. Som kunnskapssenteret skal vi bidra i effektivt folkehelsearbeid, til kunnskapsbasert og brukerorientert praksis i tjenestene, og til at tjenestene oppnår bedre resultater blant sine målgrupper.

Få nyhetsbrevet

Fersk kunnskap og informasjon om kurs og møteplasser rett i innboksen.

Meld meg på

Samarbeid nasjonalt

I tillegg til oss finnes det flere regionale kunnskapssentre for barn og unge .

Samarbeid lokalt i Vestland og Rogaland

Vi er en del av kompetanseforum Vest: RVTS Vest, KoRus og oss. Vi har mange prosjekter vi samarbeider om i vår region.

Ledergruppen ved RKBU Vest

Ann Heidi Nebb

Leder RKBU Vest - Bergen
aneb@norceresearch.no
+47 56 10 73 02
+47 918 14 784

Hanne Cecilie Braarud

Forsker I, gruppeleder Utsatte barn og unge - Bergen
habr@norceresearch.no
+47 56 10 76 53

Bjørn Brunborg

Spesialrådgiver, gruppeleder Psykisk helse i skole og barnehage - Bergen
bjbr@norceresearch.no
+47 56 10 72 19

Kjell Morten Stormark

Forsker I, gruppeleder Psykisk folkehelse - Bergen
kjst@norceresearch.no
+47 56 10 72 83

Sigrún Guðlaugsdóttir Henriksen

Leder Tjenesteutvikling, RKBU Vest - Bergen
sihe@norceresearch.no
+47 56 10 72 41
+47 411 05 101