Gå rett til innhold
<
<
Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

Olweusprogrammet er et tiltaksprogram til bruk i skolen. Målet er å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, og å redusere eksisterende mobbeproblemer.

Ta kontakt med Olweusprogrammet mot mobbing

+47 56 10 72 23
olweusprogrammet@norceresearch.no

Besøksadresse

Nygårdsgaten 112, Bergen

Postadresse

Postboks 22, 5838 Bergen

Bli en Olweusskole

Kommuner og skoler kan få informasjon og invitasjon til deltakelse ved å henvende seg til:

Olweusprogrammet@norceresearch.no
+47 56 10 72 23