Gå rett til innhold
<
<
Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

Olweusprogrammet er et tiltaksprogram til bruk i skolen. Målet er å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, og å redusere eksisterende mobbeproblemer.

For Olweusskoler

Her finner dere relevant fagstoff, kurs, fagdager og annen informasjon til skoler som benytter Olweusprogrammet. Sidene for fagstoff for instruktører og teammedlemmer krever passord.

Oppslagstavle

Her finner dere relevant fagstoff, kurs, fagdager og annen informasjon.

Gå til oppslagstavlen

Trygg skole og fritid

I disse modulene vil dere finne fagstoff til bruk i samlinger for voksne som samarbeider for å skape et trygt miljø for barn og unge. Et slikt miljø er fritt for mobbing og krenkelser og er et miljø som fremmer helse og trivsel. Modulene er til bruk for tilsatte i skolen og for ledere i fritidsmiljøer.

Les mer

Ta kontakt med Olweusprogrammet mot mobbing

+47 56 10 72 23
olweusprogrammet@norceresearch.no

Besøksadresse

Nygårdsgaten 112, Bergen

Postadresse

Postboks 22, 5838 Bergen

Bli en Olweusskole

Kommuner og skoler kan få informasjon og invitasjon til deltakelse ved å henvende seg til:

Olweusprogrammet@norceresearch.no
+47 56 10 72 23