Gå rett til innhold
<
<
Unge i fosterhjem har en god relasjon til fosterforeldrene sine

Unge i fosterhjem har en god relasjon til fosterforeldrene sine

Aktuelt

Publisert: 28.04.2022
Oppdatert: 20.12.2022

Christina Hauge

Selv om unge i fosterhjem har lavere livskvalitet enn nordisk ungdom generelt, har de til tross for sine erfaringer en god relasjon til fosterforeldrene sine, sier forsker Marit H. Larsen. Over 300 unge i fosterhjem og deres fosterforeldre har blitt spurt om deres livskvalitet og erfaringer med helsetjenester.

Marit Hjellset Larsen disputerer 6.5.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Service support and quality of life for youth in foster care" som er en del av forskningsprosjektet Ung i fosterhjem ledet av førsteamanuensis Stine Lehman. Doktorgraden er finansiert av Stiftelsen Dam i samarbeid med Norsk Fosterhjemsforening.

Veiledere har vært Stine Lehman (UiB), Ragnhild Bjørknes (UiB/NUBU), Valborg Baste (Norce) og Trine Myrvold (Oslo Met).

Les mer om tid og sted for doktorgraden på UiB sine sider her.

Minst fornøyd med samarbeidet mellom tjenestene

Larsen har gjennom spørreundersøkelser av både unge i fosterhjem og deres fosterforeldre undersøkt hvordan deres opplevelse av tjenestene er, og samtidig undersøkt de unges livskvalitet.

Fosterforeldrene er fornøyd med kvaliteten på tjenestene, men er minst fornøyd med samarbeidet på tvers av tjenestene og informasjonen de får om barna.

Tjenester fosterforeldrene har kontakt med kan være barnevernet, fastlege, PPT, helsestasjon, spesialundervinsing og BUP. Ofte er de i kontakt med flere tjenester samtidig.

Hva er konsekvensene av et dårlig samarbeid mellom tjenestene?

- At det ikke blir et helhetlig tilbud. Disse dataene er samlet inn i 2016-2017, parallelt med at det har kommet flere tiltak for å bedre samarbeidet mellom barnevern og helsetjenester. Så jeg håper disse tiltakene evalueres for å se om de faktisk har ført til et bedre samarbeid mellom tjenestene, sier Larsen.

, Marit Hjellset Larsen disputerer 6.5.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Service support and quality of life for youth in foster care"., Marit Larsen minst, ,

Marit Hjellset Larsen disputerer 6.5.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Service support and quality of life for youth in foster care".

Hvordan er fosterforeldre viktig?

- Hele formålet med fosterhjemsplassering er å gi barna mulighet til å utvikle seg i trygge rammer, og vi vet at kontakten barna har med fosterforeldrene er viktig for å få en god utvikling. Så det er veldig positivt at de unge i fosterhjem greier å knytte seg til fosterforeldrene til tross for de tidligere erfaringene de har, sier Larsen. 

Hva skal du gjøre etter du har levert doktorgraden?

- Da har jeg fått fast forskerstilling på RKBU Vest i gruppa for antimobbearbeid og jeg gleder meg til å fortsette med forskningen, sier Larsen.