Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 06.03.2024
Oppdatert: 19.03.2024

Christina Hauge

Er du student og vil prøve deg som forsker innen psykisk helsevern for barn og unge eller barnevern i sommer? Da bør du søke sommerstipend hos RKBU Vest.

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge driver praksisnær forskning på barn- og ungefeltet. Vi er en del av det tverrfaglige forskningsinstituttet NORCE (Norwegian Research Centre), og holder til i Nygårdsgaten 112 i Bergen. Er du student ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger eller Høgskulen på Vestlandet kan du nå få en smakebit på en forskerkarriere gjennom vårt sommerstipend. Hvert studentstipend er på kr. 30.000, som tilsvarer seks ukers fulltidsarbeid, eller 12 ukers halvtidsarbeid. Det er også mulig å søke et halvt stipend på  kr. 15.000. Midlene blir utbetalt som et trekkfritt stipend i to omganger:
kr. 15 000 ved oppstart av prosjektet og kr. 15.000 etter innlevering av prosjektrapport. 

Hva kan du skrive om?

Sommerstipendet er for deg som ønsker å arbeide med konkrete forskningsoppgaver med relevans for psykisk helsevern for barn og unge og/eller barnevern. Stipendet skal styrke grunnlaget for en videre forskerkarriere. Arbeidsoppgavene vil typisk være ulike former for prosjektstøtte for pågående forskningsprosjekt. Stipendet kan ikke brukes til å finansiere studiepålagt arbeid, men kan brukes til å omarbeide hovedoppgaver til publiserbare artikler. Det er en forutsetning for å få stipend at forskningsoppgaven har et omfang tilsvarende det som kreves til valgfri oppgave/semesteroppgave i masterstudium, eller profesjonsstudiet i medisin og psykologi. En forutsetning for å få stipendet er at studenten har etablert et veiledningsforhold til en prosjektleder.   

Stipendene skal knyttes opp mot forskningsprosjekter ved RKBU Vest, eller ved et annet relevant fagmiljø. Til grunn for søknadsprioritering legges prosjektets faglige kvalitet, prosjektets egnethet for formålet, samt vår forskningsstrategi.   

SØKNADSFRIST: 15. april 2024

Ytterligere informasjon om studentstipendene kan fås ved å kontakte RKBU Vest ved Monica Berge, tlf. 56 10 72 11, e-post: mobe@norceresearch.no