Gå rett til innhold
<
<
Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (2024 - 2025)

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning - 30 studiepoeng

Nøkkelinformasjon

Utdanningen skal bidra til å øke kompetansen, forebygge utbrenthet og redusere turnover i barnevernet gjennom at den nyutdannede eller nytilsatte mottar veiledning gjennom sitt første arbeidsår. Målet med videreutdanningen er derfor å kvalifisere barnevernsarbeidere til å inneha rollen som kollegaveileder for nytilsatte.

Hvor:
Utdanningen driftes og ledes av UiT Norges arktiske universitetet men studiet kan tas i enten Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo. UiT fordeler søkere i regioner ut ifra hjemsted og kjører parallellundervisning i alle regionene samtidig. Alle våre faglærere har bred kompetanse innen kollegaveiledning i barnevern og har tilhørighet til de ulike regionene. Utdanningen har totalt 5 samlinger hvor to er felles samlinger i Tromsø og tre samlinger vil være regionvis.

Samlingsdatoer:
Uke 38: Nasjonal samling i Tromsø 17.- 19. september 2024

Uke 47: Regional samling 18. - 21. november 2024

Uke 3: Regional samling 13.- 16. januar 2025

Uke 11: Regional samling 10.-13. mars 2025

Uke 19: Nasjonal samling i Tromsø 13.- 15. mai 2025

Digital muntlig eksamen 27.- 28. mai 2025

Søknadsfrist:
15. april 2024.


Målgruppe

Utdannede barnevernsarbeidere som har 3 år eller mer erfaring i barnevernssektor og som jobber i barnevernsrelaterte yrker. Alt fra saksbehandlere, pedagoger, rådgivere til ledere kan søke. Utdanningen er ikke en lederutdanning, alle som har barnevernfaglig bakgrunn og jobber i sektoren kan utdanne seg til å bli kollegaveileder i sine stillinger.

For deg som eventuelt vurderer en senere master kan emnet innlemmes som del av det. Utdanningen dekker også deler av FO sitt krav for å bli godkjent veileder hos dem.

Kan jeg søke om økonomisk støtte til å ta utdanningen?

Ja! Arbeidsgivere som sender sine ansatte på utdanningen kan søke om økonomisk støtte fra Bufdir. Det er mulig å søke om opptil 110 000 kroner per ansatt for å dekke ulike utgifter som knyttes til den ansattes utdanning og tilrettelegging for studiet på arbeidsplassen. Dette kan være vikarutgifter, reise og oppholdsutgifter, litteratur og annet relevant. Du vil finne informasjon om tilskuddsordningen på Bufdirs nettsider samt søknadsportal. Frist for å søke om tilskudd av Bufdir til utdanning er 10. mai 2024.

Vi gjør oppmerksom på at søknad om tilskudd må søkes til Bufdir og er uavhengig av søknad om studieplass. Begge deler må derfor søkes på hvis det ønskes økonomisk støtte under utdanningen. Arbeidsgiver må søke Bufdir om tilskudd før søker får svar på opptak

Hvordan søke?

Vi anbefaler interesserte søkere i å besøke Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord sin nettside hvor det er oppdatert informasjon om oppstart høst 2024. Her vil du også finne lenke til søknadsportalen for å søke på utdanningen.

Anne Marit Høyem

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen
ahoy@norceresearch.no
+47 56 10 72 45