Gå rett til innhold
<
<
COOL KIDS - ettårig utdanning

COOL KIDS - ettårig utdanning

Cool Kids er et evidensbasert kognitiv atferdsterapeutisk program for behandling og forebygging av angstlidelser/angstsymptomer hos barn (7-12 år) og ungdom (13-18 år)

Nøkkelinformasjon

Oppstart:
21. - 23. oktober 2024

Søknadsfrist:
21. september 2024

Ansvarlig:
Forsker/psykologspesialist Bente Storm Mowatt Haugland
Forsker/barnepsykiater Gro Janne Wergeland.

Pris:
Innføringskurs er gratis. Veiledningskostnader kan påkomme.

Varighet:
1 år

Hvor:
Innføringskurset er i RKBU Vest sine undervisningslokaler i Nygårdsgaten 114 i Bergen. Veiledning avtales.

Her melder du deg på:


Lenke til påmeldingsskjema

Målgruppe

Søkerne til utdanningen må ha minimum 3-årig helse/sosialfaglig utdanning, og ha arbeidet i minst 2 år med barn og unges psykiske helse (for eksempel innenfor psykisk helsevern eller kommunehelsetjenesten). Søkeren må ha anledning til å arbeide direkte Krav til forkunnskaper og praksismed barn og unges psykiske helse i den ett-årige opplæringsperioden.

Krav til forkunnskaper og praksis

Deltakere som ikke har kunnskap/kompetanse innen kognitiv atferdsterapi med barn og unge må påregne noe forarbeid før kurset.

Det må inngås skriftlig avtale mellom søkeren, hans/hennes leder og RKBU Vest med bekreftelse om at arbeidskravene knyttet til opplæringen aksepteres. Se nederst på siden for nedlastbar avtale med arbeidsgiver samt implementeringsplan for norsk versjon av Cool Kids.

Om Cool Kids-programmet

Målet med Cool Kids er å lære barn og ungdom ferdigheter som gjør dem bedre til å håndtere angst og bekymring. Innholdet i programmet er basert på kognitiv atferdsterapi for angstlidelser/symptomer. Cool Kids har vært prøvd ut i forskningsstudier, både i Australia og Skandinavia, med gode effekter. Programmet er generisk, som betyr at det retter seg mot flere ulike angsttilstander.

Hovedelementene er bevisstgjøring av egne følelser, utfordring av tanker og antagelser som bidrar til å opprettholde angst, samt gradvis eksponering for å mestre angstfremkallende situasjoner.

Cool Kids-programmet kan gjennomføres både i grupper og individuelt, og kan tilpasses ulike målgrupper (aldersgruppe, og kontekst som skole eller BUP). Programmet består av separate arbeidsbøker for barn, ungdom og foresatte, med informasjon og øvelser, samt en terapeutmanual som beskriver overordnede prinsipper og hvordan hvert møte skal gjennomføres. Programmet består av 10 møter med varighet på opp mot 90 minutter.

Programmet er utviklet av forskere ved Centre for Emotional Health, Macquarie University i Sydney, Australia. RKBU Vest har rettigheter til den norske versjonen av programmet.

Om utdanningen

  • Utdanningen omfatter et tre-dagers innføringskurs
  • 20 timers veiledet praksis i Cool Kids (en gruppe- og ett individual-tiltak)
  • En dags erfaringssamling (ett år etter innføringsseminaret)
  • Minst to ansatte i organisasjonen eller samarbeidende organisasjon må delta i utdanningen eller tidligere ha deltatt i Cool Kids-opplæring

Innføringskurset

  • Innføringskurset vil bestå av teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser, med fokus på ferdighetstrening gjennom demonstrasjoner, rollespill og øvelser.
  • Dag 1 gir innføring i tema knyttet til kartlegging og tiltak ved angst hos barn og unge, samt prinsipper for bruk av kognitiv atferdsterapi for angsttilstander.
  • Dag 2 og 3 har fokus på gjennomgang av behandlingsmanualen.


Psykolog Eline Kristiansen og helsesykepleier Kristine Vonheim Høyland har gjennomført Cool Kids-utdanningen.
Les deres erfaringer med programmet her: https://kunnskapombarn.no/aktu...


Spørsmål om utdanningen?

Bente Storm Haugland

Forsker I - Bergen
beha@norceresearch.no
+47 56 10 72 37

Monica Berge

Rådgiver RKBU Vest - Bergen
mobe@norceresearch.no
+47 56 10 72 11