Gå rett til innhold

Gjennom dialogbaserte arbeidsformer supplert med oppdatert faglig kunnskap, skal barneverntjenestene systematisere kunnskapen og erfaringene de har og videreutvikle sin samlede kompetanse. Ved å styrke rammene rundt og det faglige innholdet i undersøkelses- og hjelpetiltaksfasen er målet å gi bedre tjenester til barn og familier.

Tjenestestøtteprogrammet omfatter fem dagssamlinger for alle ansatte i tjenesten, og tre dagssamlinger for ledere og nøkkelpersoner. Ledersamlingene har fokus på organisasjonen og på ledelse av utviklingsprosesser. Brukermedvirkning og traumebevissthet er perspektiver som løftes fram der det er relevant for undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeidet.

Tjenestestøtteprogrammet er ett av flere tiltak som inngår i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets Kompetansestrategi for barnevernet, som ble lansert i 2017 og som løper frem til 2024.

Årlig samarbeider Bufdir og Fylkesmannsembetene om å velge ut kommuner som får tilbud om å delta i programmet. Gjennomføringen skjer i samarbeid mellom RBUP Øst og Sør, RKBU Vest (NORCE), RKBU Nord (UiT), RKBU Midt-Norge (NTNU) og RVTS Sør. Seks ansatte ved RKBU Vest er engasjert som prosessledere og koordinator i Tjenestestøtteprogrammet: Marte Knag Fylkesnes, Anne Marit Høyem, Unni Strandman, Monica Berge, Øivin Christiansen og Karen Havnen.

– Dette har vært et kompetanseløft for hele tjenesten, der vi sammen får utviklet oss til bedre barnevernsarbeidere, sier Liv Iren Birkeland, barnevernsleder i Austevoll barnevern.

- Vi har mye å gjøre og ser at vi får flere og flere bekymringsmeldinger for hvert år, men det er helt klart mange vi ikke får beskjed om. Vi ønsker å satse på mer forebygging i Austevoll barnevern. Vi må bli mer synlige, folk trenger å få mer kunnskap om hva vi gjør som tjeneste, hva vi kan tilby av hjelpetiltak og vi må renvaske oss fra gamle holdninger om at vi kun er ute etter å hente ut barn av hjemmet, sier Birkeland.

Les også: Her tok barnevernet grep da det kom inn for få bekymringsmeldinger (NRK Hordaland)