<
<
Tjenestestøtteprogrammet

Tjenestestøtte- programmet

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Gjennom dialogbaserte arbeidsformer supplert med oppdatert faglig kunnskap, skal barneverntjenestene systematisere kunnskapen og erfaringene de har og videreutvikle sin samlede kompetanse. Ved å styrke rammene rundt og det faglige innholdet i undersøkelses- og hjelpetiltaksfasen er målet å gi bedre tjenester til barn og familier.

Tjenestestøtteprogrammet omfatter fem dagssamlinger for alle ansatte i tjenesten, og tre dagssamlinger for ledere og nøkkelpersoner. Ledersamlingene har fokus på organisasjonen og på ledelse av utviklingsprosesser. Brukermedvirkning og traumebevissthet er perspektiver som løftes fram der det er relevant for undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeidet.

Tjenestestøtteprogrammet er ett av flere tiltak som inngår i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets Kompetansestrategi for barnevernet, som ble lansert i 2017 og som løper frem til 2024.

Årlig samarbeider Bufdir og Fylkesmannsembetene om å velge ut kommuner som får tilbud om å delta i programmet. Gjennomføringen skjer i samarbeid mellom RBUP Øst og Sør, RKBU Vest (NORCE), RKBU Nord (UiT), RKBU Midt-Norge (NTNU) og RVTS Sør. Seks ansatte ved RKBU Vest er engasjert som prosessledere og koordinator i Tjenestestøtteprogrammet: Marte Knag Fylkesnes, Anne Marit Høyem, Unni Strandman, Monica Berge, Øivin Christiansen og Karen Havnen.

– Dette har vært et kompetanseløft for hele tjenesten, der vi sammen får utviklet oss til bedre barnevernsarbeidere, sier Liv Iren Birkeland, barnevernsleder i Austevoll barnevern.

- Vi har mye å gjøre og ser at vi får flere og flere bekymringsmeldinger for hvert år, men det er helt klart mange vi ikke får beskjed om. Vi ønsker å satse på mer forebygging i Austevoll barnevern. Vi må bli mer synlige, folk trenger å få mer kunnskap om hva vi gjør som tjeneste, hva vi kan tilby av hjelpetiltak og vi må renvaske oss fra gamle holdninger om at vi kun er ute etter å hente ut barn av hjemmet, sier Birkeland.

Les også: Her tok barnevernet grep da det kom inn for få bekymringsmeldinger (NRK Hordaland)