Gå rett til innhold
<
<
Rusproblemer hos unge

Rusproblemer hos unge

Bruk av rusmidler er utbredt blant ungdom. For mange av ungdommene fører bruk av rusmidler ikke til videre problemutvikling, mens andre ungdom utvikler rusproblemer, ofte i kombinasjon med psykiske vansker.

Dette post doc-prosjektet bygger videre på en doktorgrad som undersøkte hvordan bruk av rusmidler påvirket skolemessig fungering hos ungdom, hvilke ungdom som utviklet problematisk bruk av rusmidler, og i hvilken grad ungdom med rusproblemer i kombinasjon med psykiske problemer gjorde seg nytte av tilgjengelige helsetjenester.

Post doc-prosjektet ser spesifikt på hvordan rusproblematikk i ungdomstiden henger sammen med bestemte risikoindikatorer blant unge som får hjelp i psykisk helsevern for barn og unge; resiliens; og langtids negative utfall.

Prosjektfakta

Navn

Rusproblemer hos unge

Status

Aktiv

Periode

01.01.21 - 30.06.23

Sted

Bergen

Prosjekteier

Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Prosjektmedlemmer

Ove Heradstveit
Mads Uffe Pedersen
Irene Bircow Elgen
Børge Sivertsen
Jens Christoffer Skogen

Samarbeidspartnere

RKBU ved NORCE, Universitetet i Bergen, Aarhus Universitet, Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus, Folkehelseinstituttet