Gå rett til innhold
<
<
SPEDBARNS ERNÆRING OG UTVIKLING

SPEDBARNS ERNÆRING OG UTVIKLING

Prosjektet har to hovedmålsetninger: 1) å beskrive vitaminstatus hos norske spedbarn som er 6 uker gamle og som blir ammet og 2) hos de som får påvist vitamin B12 mangel når de er 6 uker, måle effekten av en vitamin B12 injeksjon. Barna (og foreldre) vil bli rekruttert på helsestasjoner, vi vil ta en blodprøve for vitaminanalyse på alle spedbarn hvor vi har et samtykke. Vi vil også måle vekst og utvikling fram til barnet er minst et år gammelt. Halvparten av barna vil bli trukket ut for vitamin B12 status analyse innen en uke etter at blodprøven ble tatt. Dersom det viser seg at barnet har vitamin B12 mangel, vil vi behandle det med en vitamin B12 sprøyte. Den halvparten av barna hvor vi ikke måler vitamin B12 status etter en uke vil vi måle det etter 10 måneder. Vi vil inkludere barn til vi har 300 med påvist vitamin B12 mangel ved 6 ukers alder eller til vi har tatt blodprøver av maksimalt 3000 barn. Når barna er 11-12 mnd. gamle vil vi samle inn utfallsvariablene som er vekst (vekt og lengde), samt kognitive utvikling målt på forskjellige måter. Prosjektet er lagt opp til at vi kan måle effekten av å gi vitamin B12 til barn med mild mangel samt se på sammenhengen mellom status av andre næringsstoffer målt i blod og vekst og utvikling.

Prosjektfakta

Navn

SPEDBARNS ERNÆRING OG UTVIKLING

Status

Aktiv

Periode

01.01.21 - 31.12.30

Prosjektmedlemmer

Tor Arne Strand
Elisabeth Ersvær
Beate Stokke Solvik
Carolien Konijnenberg
Adrian McCann
Ingvild Oma
Kjersti Sletten Bakken
Sol Maja Bjørkevoll
Mads Nikolaj Holten-Andersen