Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 15.03.2024
Oppdatert: 15.03.2024

Christina Hauge

Bjørn Brunborg ved RKBU Vest gleder seg til å introdusere Invest in Play i Norge.

- Invest in play er et nytt foreldreveledningstiltak som er bygget på kunnskap fra andre foreldreveiledningstiltak som har vært i sving i veldig mange år. Det er satt sammen av komponenter som har vist seg å ha god effekt, og måter å jobbe på som vi ser treffer foreldrene på en veldig god måte, forteller psykologspesialist Bjørn Brunborg.

Invest in Play er et samarbeid mellom RKBU Vest, RKBU Nord og RKBU Midt-Norge. De tre sentrene vil stå for opplæring, veiledning og implementering i Norge.

Tilpasset norske forhold

Brunborg forteller at det unike med Invest in Play er at dette er et foreldreveiledningstiltak som tilpasser seg kulturen i hvert enkelt land. Derfor er det laget egne opplæringsfilmer spilt inn i Norge med norske foreldre.

Hvordan skiller dette seg fra andre foreldreveiledningstiltak?

- For det første vil foreldreveiledningen foregå i grupper, ikke en-til-en som ofte er en vanlig måte å veilede foreldre på. Så er det en strukturert rekkefølge på temaene, og ikke minst så jobber man med å hente frem kunnskap og foreldrenes egne styrkes for å endre samspillet.

Teamet bak har solid erfaring

Utviklingsteamet bak Invest in Play er internasjonalt og består av psykologer som har arbeidet med barn, familier og foreldreveiledningstiltak i over 25 år. Teamet består av fagpersoner både fra USA, England, Danmark og Norge. Invest in Play er en non-profit organisasjon.

Les mer om organisasjonen og Invest in Play her. Tiltaket er så ferskt at det enda ikke er laget egne nettsider i Norge, men dette vil komme i løpet av 2024.

Bjørn Brunborg har jobbet tett med de som utvikler Invest in Play gjennom 20 år.

Hva tenkte du da du hørte om Invest in Play første gang?

- Dette blir utrolig spennende å både jobbe med og få være med å samutvikle fra start. Det å kunne være med å tilrettelegge for Norge med norske videoer for norske forhold gir en opplevelse av reell medvirkning fra starten av. I tillegg er det utrolig spennende å få kunne være med å rigge det for implementering i Norge. Det vil også bli satt i gang en grundig forskning knyttet til Invest in Play fra RKBUene.

Det er spilt inn filmer i Danmark, England, Nederland, Slovenia, USA, og i neste måned skal det spilles inn filmer på Island. Dette er alle land som også holder på å implementere Invest in Play.

- Komponentene vi vet har effekt er for eksempel hvordan man roser barn, hvordan man gir gode og tydelige beskjeder og ikke minst hvordan man bygger en god relasjon til barna via lek. Så jobbes det i Invest in Play med å hjelpe foreldrene med sin egen forståelse av tanker, følelser og handlinger, slik at foreldrene også er klar over hvordan de må være godt regulerte for å hjelpe når barna er uregulerte.

Piloter i Norge

I Norge er det BUP Nordhordaland som har vært først ute, og tilbakemeldingene fra både fagpersoner og foreldre er gode, forteller Brunborg.

- Nylig har vi lært opp seks nye BUPer, og de kommer til å ta tiltaket i bruk i løpet av året. Planen er videre nå er at de blir kjent med tiltaket og bidra til forskningen som er planlagt å gjøre på Invest in Play, sier Brunborg.

Han forteller at de som foreløpig har fått opplæring er fagpersoner som er godt kjent med ulike foreldreveiledningstiltak fra før, som for eksempel De Utrolige Årene (DUÅ) og PMTO.

- Våren 2024 er det planlagt en opplæring for fagpersoner og kommunale tjenester som fra før ikke er kjent med slike strukturerte foreldreveiledningstiltak.

Opplæringen

Invest in Play er basert på train-the-trainer-metoden og følger et sertifiseringshierarki.

Hvordan vil opplæringen foregå?

- For de som fra før har erfaring med strukturert foreldreveiledning, med for eksempel DUÅ eller PMTO, så er det en dagsopplæring, og for de som ikke har erfaring, er det tre dager. Etter det må man følge to masterclass og noen temabaserte veiledninger for å oppnå ulike sertifiseringsgrader.

Hvordan foregår foreldreveiledningen?

- Foreldrene som deltar på Invest in Play deltar 12 ganger på to-timers grupper sammen med andre foreldre. Det er foreldre til cirka 6-7 barn i alderen 2-12 år i hver gruppe, men det vanligste på BUPene er fra 6 år og oppover. Det er først og fremst for foreldrene som har barn som de opplever de har kommet inn i et vanskelig samspill med. For barn i spesialisthelsetjenesten er det gjerne barn med adhd-vansker og vansker knyttet til atferdsutfordringer.

Om det er noen fagfolk som leser dette og synes Invest in Play høres interessant ut, hva bør de gjøre?

- Da kan du ta kontakt med sitt nærmeste kunnskapssenter for barn og unge for å drøfte opplæring og implementering. RKBU vil fortsatt tilby opplæring i DUÅ, som også er et godt foreldreveiledningstiltak, hvor jeg er mentor, forteller Brunborg.