Gå rett til innhold
<
<
Mista bror sin til sjølvmord, no jobbar ho med førebygging

Mista bror sin til sjølvmord, no jobbar ho med førebygging

Aktuelt

Publisert: 08.09.2022
Oppdatert: 10.09.2022

Hillevi Brita Høyem

Anne Marie Ulvolden starta her hos oss i RKBU Vest i haust. Ho skal i hovudsak arbeida med kompetanseprogrammet "Livet på timeplanen".

, Anne Marie Ulvolden, Anne marie ulvolden s 1, ,

Anne Marie Ulvolden

- Eg har vore helsesjukepleiar i 20 år og jobbar framleis på ein vidaregåande skule og i barne - og familietenesta, seier Ulvolden

I tillegg har ho to podkastar. Ein for unge som heiter "helserådet", og ein i regi av LEVE Hordaland, "kunsten å leve". I LEVE Hordaland er ho også fylkesleiar. Organisasjonen er for etterletne etter sjølvmord, og skal bidra til ein meir open samtale om temaet. LEVE er ein landsdekkjande organisasjon.

Anne Marie Ulvolden meiner at vi treng eit språk for å snakka om sjølvmord og at det å snakka om sjølvmord kan virka forebyggande i seg sjølv.

Viktig å snakka om sjølvmord

- Det er ein myte at det å snakka om sjølvmordstankar kan virka triggande. Eg tenkjer at det er viktig å bidra til at folk vågar å spørja kvarandre direkte og visa at dei bryr seg, seier ho.

Sjølvmord er den vanlegaste dødsårsaka for unge under 30 år. Tal frå 2021 viser at det var 658 som døde av sjølvmord i Noreg. Seks til åtte ungdom tar livet sitt kvar månad.

- Det er dramatiske tal, slik kan vi ikkje ha det.

Her på RKBU skal Ulvolden jobba med "Livet på timeplanen". Det er eit program for barnehagar, grunnskular og vidaregåande skular. Livet på timeplanen driv opplæring av helsesjukepleiarar og lærarar. I denne samanheng skal dei jobba for å gjera menneske i desse yrka trygge på å møta elevar som slit psykisk.

- Vi skal bidra til å auka kompetansen og kunnskapen slik at dei veit korleis dei kan snakka med unge som slit. Her skal dei få ein del verktøy som kan brukast for å ha samtalar.

Livet på timeplanen bidreg også med kunnskap om korleis lærarar og helsesjukepleiarar skal kartlegga kor alvorlege problem ungdomen har. Dei skal også rettleia om kor og korleis dei kan henvisa vidare.

- Folk tenkjer ofte at det eg jobbar med er tungt og trist, men eg tenkjer likevel at det handlar om livet.

Anne Marie Ulvolden

Treng fleire ressursar

- Folk tenkjer ofte at det eg jobbar med er tungt og trist, men eg tenkjer likevel at det handlar om livet. Eigentleg er det to sider av same sak, liv og død altså. Målet er uansett å gjera folk trygge nok til å kunne stå i ei rolle der ein møter dei som slit før dei kjem så langt at dei har tatt sitt eige liv. Eg syns arbeidet er meinigsfylt.

Regjeringa har ein nullvisjon for sjølvmord. Anne Marie Ulvolden meiner at det er på tide at dette blei sett på agendaen. Ho meiner framleis at vi manglar ein del ressursar, men at dette er eit steg på vegen.

Skam og tabu

- Det er veldig mykje skam og tabu rundt det å snakka om eller oppleva sjølvmord. Eg har sjølv mista ein bror til sjølvmord. Då var eg 22 og han 24 år. Eg snakka ikkje med nokon om det, og var taus i nesten 20 år.

I ettertid har Ulvolden halde ein del foredrag om temaet, og då brukt si personlege erfaring.

- Det var ei veldig einsam sorg. Det var ikkje noko openheit rundt temaet då eg var ung, ingen snakka med meg om det.

Er det grunnen til at du har valt å jobba med dette?

- Ja, det er nok ein del av grunnen.

Du kan høyra podkasten "kunsten å leve" her.