<
<
The Alarm Distress Baby Scale (ADBB)

The Alarm Distress Baby Scale (ADBB)

RKBU Vest tilbyr 3-dagers kurs opplæring i ADBB skalaen. ADBB er en observasjonskala i screeningformat for å vurdere sosial atferd og sosial tilbaketrekningsatferd hos spedbarn 2-24 måneder.

Allerede som nyfødt er barnet i stand til å regulere inntrykk og kontakt gjennom blikket og andre uttrykksformer. Spedbarnet vender seg vekk når aktiveringsnivået blir for høyt, men etter en pause benytter det både blikk, emosjonelle ansiktsuttrykk og gestikuleringer for å invitere til ny dialog. Dette er naturlige former for tilbaketrekningsatferd, som er viktig for barnets tilpasning og regulering av følelsestilstand. Vedvarende sosial tilbaketrekningsatferd er derimot et faresignal som kan være tegn på stress, sykdom, relasjonsproblemer, omsorgssvikt eller organisk sykdom.

Kurset er på 2 + 1 dag som ikke er sammenhengende. Første del av kurset gir en kort innføring i spedbarns utvikling og ADBB skalaen, og øvelser i skåring. På tredje dag forventes det at deltakerne har med egne filmer som skåres og diskuteres i fellesskap.

Kursleder er psykolog og forsker Hanne Cecilie Braarud.

Tidspunkt:

30. august 2022 kl 10-16

31. august 2022 kl 9-15

03. november 2022 kl 10-16

Påmeldingsfrist: 20. august 2022

Målgruppe:

Ansatte innen helse- og barnevernstjenester i 1. og 2. linjen som arbeider med de yngste barna og deres familier.

Kurset forutsetter at deltakeren har grunnleggende kunnskap om sped- og småbarns utvikling.

Det er en fordel om flere fra samme tjeneste deltar i opplæringen.

Manual og relevante artikler blir sendt ut til deltakerne i forkant av kurset.

Antall plasser: 20

Kontaktperson

Hanne Cecilie Braarud Braarud

Forsker I, gruppeleder Utsatte barn og unge - Bergen

habr@norceresearch.no
+47 56 10 76 53

Monica Berge

Rådgiver RKBU Vest - Bergen

mobe@norceresearch.no
+47 56 10 72 11

Tid

Tirsdag 30. august 2022
kl: 10.00 - 16.00

Onsdag 31. august 2022
kl: 09.00 - 15.00

Torsdag 3. november 2022
kl: 10.00 - 16.00

Sted

Bergen

Pris

Gratis

Søknadsfrist

20. august, 2022

Meld deg på