Gå rett til innhold
<
<
Undervisningsprogram for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, 1. studieår (2022-2023)

Undervisningsprogram for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, 1. studieår (2022-2023)

, , Kontoransatte, , 3 kvinner samlet rundt en kontorplass, ser på sammae skjerm

Undervisningsprogrammet omfatter et vidt felt av aktuelle temaer og problemstillinger kontoransatte står overfor i sin daglige arbeidssituasjon.

Målsettingen er tredelt:

  • Gi økte kunnskaper om fagfeltets tenkning og arbeidsmåte,
  • økt bevissthet om eget fag og
  • styrkede kontorfaglige ferdigheter.

Det legges stor vekt på økt forståelse for kommunikasjon.

Innhold i studiet

  • Psykisk helsevern for barn og unge: Historikk, sykdomsforståelse og behandlingsarbeid
  • Profesjonenes roller, kompetanse og samarbeid
  • Kommunikasjon. Møte med barn/familier i resepsjon og sentralbord
  • Organisasjonsstruktur og -kultur
  • Lover og forskrifter, pasientrettigheter
  • Kvalitetssikring og rutiner
  • Etikk og etiske dilemma

Omfang, varighet og nivå

Undervisningsprogrammet gjennomføres over 3/4 år, med fire samlinger, hver på 3 dager. Det tilsvarer ca. 75 timer undervisning.

Samlingsdatoer

2022: 19. - 21. september og 14. - 16. november.
2023: 13. - 15. februar og 8. - 10. mai.

Pensum

Består av 800- 900 sider. 

Arbeids- og undervisningsformer

Hver samling vil bestå av fellesundervisning og arbeid i mindre grupper. Det legges vekt på aktiv deltakelse fra studentenes side. Store deler av undervisningen skjer i form av selvstudier bestående av litteraturstudier og oppgaveskriving.

Vurderingsformer

Undervisningsprogrammet vil bli vurdert som bestått/ikke bestått. Vurderingen vil bygge på 3 arbeidskrav (hjemmeoppgaver/og eller muntlig presentasjoner) underveis, og det vil ikke bli noen avsluttende eksamen.

Arbeidskrav nr. 2 vil foruten vurderingen godkjent/ikke godkjent også gi graderingene svært god, god eller tilstrekkelig, med en individuell begrunnelse.

De skriftlige arbeidskravene har et omfang på 2500 ord +/- 10 prosent.

Krav til tilstedeværelse: 80 %.

Målgruppe og opptakskrav

Alle kontoransatte i poliklinikker og behandlingsenheter i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU). Søkere må være ansatt i fast stilling i PHBU og ha minst 3 års arbeidserfaring fra helseinstitusjoner eller kontorarbeid.

Det stilles krav om generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Dersom du ikke har generell studiekompetanse fra videregående skole kan du bli vurdert etter realkompetanse. For å ha realkompetanse kreves minimum 5 års arbeidspraksis tilsvarende heltid, hvorav minst 3 av årene må være relevant for studiet.

Dokumentasjon for dette må følge søknaden. Ved flere søkere enn plasser er det ansiennitet i BUP som teller, uavhengig av studiekompetanse.

Ønsker du nærmere informasjon, ta kontakt med:

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NORCE
v/rådgiver Eva Schaathun
Tlf. 56 10 76 72 e-post: evsc@norceresearch.no

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør)
v/studieleder Hege Sundstrøm
Tlf. 95 11 26 29 , e-post hege.sundstrom@r-bup.no

Utfylt elektronisk søknadsskjema med vedlegg må være registrert senest 15. mai 2022, kl. 24.00.Kontaktperson

Eva Schaathun

Rådgiver RKBU Vest - Bergen

evsc@norceresearch.no
+47 56 10 72 76

Tid

Mandag 19. september 2022
kl: 00.00 - 00.00

Tirsdag 20. september 2022
kl: 00.00 - 00.00

Onsdag 21. september 2022
kl: 00.00 - 00.00

Mandag 14. november 2022
kl: 00.00 - 00.00

Tirsdag 15. november 2022
kl: 00.00 - 00.00

Onsdag 16. november 2022
kl: 00.00 - 00.00

Mandag 13. februar 2023
kl: 00.00 - 00.00

Tirsdag 14. februar 2023
kl: 00.00 - 00.00

Onsdag 15. februar 2023
kl: 00.00 - 00.00

Mandag 8. mai 2023
kl: 00.00 - 00.00

Tirsdag 9. mai 2023
kl: 00.00 - 00.00

Onsdag 10. mai 2023
kl: 00.00 - 00.00

Sted

Bergen

Pris

Undervisningsprogrammet er gratis.

Søknadsfrist

15. mai, 2022

Oppstart

19. september 2022

Søk om opptak