Gå rett til innhold

Barnevernsforum

En digital møteplass for kunnskaps- og erfaringsdeling på barnevernsfeltet.

Hva er Barnevernsforum?

Jobber du på barnevernsfeltet som fagperson, underviser eller forsker i Rogaland eller Vestland? Eller har du av andre grunner et engasjement for barnevern, barn og unge og deres familier? Da er du velkommen til å delta på barnevernsforum!

Hensikten med barnevernsforum er å stimulere til deling av kunnskap mellom personer og institusjoner som jobber for å fremme barn og unge i barnevernet sin deltakelse og psykiske helse. Aktuelle tema vil for eksempel være: samarbeid og medvirkning, beslutninger til barns beste, barn og unge i fosterhjem, psykisk helse, prosjektarbeid og implementering, samt tverrfaglig samarbeid.

Har du innspill til tema for møtene, ønsker å gi en tilbakemelding på et møte som er avholdt eller ønsker å diskutere noe med oss? Ta kontakt med rådgiver Unni Strandman, unst@norceresearch.no

Oversikt over alle barnevernsforum

Vår 2024

  • 29. februar: "Foreldre møter foreldre" v/ Oddveig Klakegg og Ingrid Vik

Høst 2023

Vår 2023

  • 9. februar: Hvordan erfarer barnevernsansatte sakkyndiges bidrag, rolle og funksjon? v/Rakel Aasheim Greve
  • 23. mars: Beslutninger i barnevernet v/ Kirsten Buck Rustad
  • 13. april: Hva er FACT-ung? – og hva vil det si for ungdom i barnevernet? v/ Siv Skotheim og Gro Fjellheim
  • 4. mai: Høy konflikt eller vold? v/ Randi Mossefin: Åpne presentasjon om vold og høykonflikt


Høst 2022

  • 29. september: Kontinuitet for barn i fosterhjem – hva sier policydokumentene? m/Milfrid Tonheim
  • 17. november: Vurdering av det kulturelle perspektiv ved plassering av barn; har senere tids rettspraksis endret vurderingsformen? m/ Roar Vegsund og Hege Sundt
  • 8. desember: Erfaringer fra samarbeid mellom to kommuner i akuttarbeid. m/ Esther Vetås

Kontakt

Unni Strandman

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen
unst@norceresearch.no
+47 56 10 72 84

Marte Knag Fylkesnes

Forsker II - Bergen
mafy@norceresearch.no
+47 56 10 72 28
+4740645069