Gå rett til innhold
<
<
Eirinn

Eirinn Hesvik Ljones

Stipendiat

eirl@norceresearch.no
+47 56 10 73 16
+47 41699635
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Kort om meg:

Jeg er doktorgradsstipendiat i barnevern, i arbeidsgruppen Utsatte barn og unge (UBU) ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Vest, i divisjon Helse og Samfunn ved NORCE. Jeg har en bachelorgrad i psykologi og en mastergrad i barnevern.

Jeg har tidligere arbeidet som forskningsassistent ved RKBU Vest, som miljøterapeut i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger og i kommunalt barnevern. I barnevernet har jeg arbeidet både som kontaktperson og senere som prosjekt- og kvalitetskoordinator.

Doktorgradsprosjektet mitt:

Tittel: Samvær og kontinuitet for barn med migrasjonsbakgrunn i fosterhjem. En studie av barn og foreldre sine erfaringer

I mitt doktorgradsprosjekt undersøker vi hvordan barn og foreldre med migrasjonsbakgrunn opplever kontakt og samvær. Vi vil ha særlig fokus på kvaliteten på samarbeidet mellom barn, foreldre, fosterforeldre og barnevernet. Videre vil vi se på barns muligheter for å påvirke samværsordningen, samt betydningen av språk, kultur og identitet i arbeidet med samvær.

Det er en kvalitativ studie der vi bruker fotoøvelser og intervju med barn, unge og foreldre.

Finansiering: Doktorgradsprosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam.

Veiledere: Marte Knag Fylkesnes, Milfrid Tonheim

Du kan lese mer om prosjektet her: https://www.norceresearch.no/prosjekter/samvaer-og-kontinuitet-for-barn-med-migrasjonsbakgrunn-i-fosterhjem-en-studie-av-barn-og-foreldre-sine-erfaringer

PhD-prosjektet er knyttet til en større studie: Hjem og (dis)kontinuitet: Fosterhjem for barn med migrasjonsbakgrunn (HoMi).
Du kan lese mer om HoMi-prosjektet her: https://www.norceresearch.no/prosjekter/hjem-og-diskontinuitet-fosterhjem-for-barn-med-migrasjonsbakgrunn-homi

Eirinn Hesvik Ljones

Mer info om Eirinn

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter