Gå rett til innhold
<
<
Hilde

Hilde Brendehaug Hugaas

Seniorrådgiver RKBU Vest

hihu@norceresearch.no
+47 56 10 72 75
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er opptatt av at barn og unge skal få utvikle kunnskap, holdninger og evner slik at de mestrer livene sine og kan delta i fellesskapet i samfunnet. Denne målsettingen har jeg fått jobbe med i ulike skoler og kommuner, og siden høsten 2020 som seniorrådgiver ved RKBU Vest.

Jeg har lang erfaring fra grunnskole, både som lærer, avdelingsleder og rektor, og har deltatt i og ledet tverrfaglig og tverretatlig arbeid fra skolekontekst i flere sammenhenger. Jeg har også vært tillitsvalgt/hovedtillitsvalgt i Skolelederforbundet.

Av utdannelse er jeg cand.philol. med hovedfagsoppgave som omhandlet selvmordsforebygging i skolen. Jeg har tatt skolelederutdanning og også studert barnekonvensjonen i norsk praksis.

På RKBU Vest har jeg prosjektansvar for Olweusprogrammet mot mobbing og anti-sosial atferd. Jeg koordinerer tjenestestøtten som gis til skoler og kommuner på forebyggende arbeid mot mobbing i skolen, og samarbeider tett med forskere på tematikken. Jeg driver sammen med gode kollegaer ulike opplæringer, nettverk og fagdager.

Hilde Brendehaug Hugaas

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Hilde

Se profil i Cristin