Gå rett til innhold
<
<
Kristin

Kristin Gärtner Askeland

Forsker II

kras@norceresearch.no
+47 56 10 72 05
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er psykolog og forsker II ved Regionalt senter for barn og unges psykiske helse, RKBU Vest. Overordnet handler arbeidet mitt om psykisk helse og resiliens hos utsatte grupper og sammenhengen mellom psykisk helse og skolefungering.

Jeg har doktorgrad fra Universitetet i Bergen der jeg undersøkte psykisk helse og resiliens blant internasjonalt adoptert ungdom. Jeg har de siste årene vært spesielt opptatt av skolefungering; hvordan det påvirkes av psykisk helse og hvilke beskyttende faktorer som kan støtte opp under positiv utvikling. I postdoc prosjektet ‘Skolefrafall – risiko og beskyttelse’ har jeg sett nærmere på sammenhengen mellom depresjonssymptomer i ungdomstiden og frafall fra videregående, samt hvilke faktorer som kan fremme gjennomføring blant elever som har depresjonssymptomer. Jeg jobber også med skolefravær, både i forskning og mer praktiske samarbeidsprosjekt med ulike kommuner. Jeg er med i en nasjonal prosjektgruppe som prøver ut tiltaket Back2School for barn og unge med høyt skolefravær i en landsomfattende pilotstudie. Jeg er også involvert i folkehelseprosjektet VerdSett i Bjørnafjorden kommune der et av hovedmålene er å øke tilstedeværelse på skolen og forebygge utenforskap.

Som forsker har jeg erfaring med bruk av store epidemiologiske undersøkelser koblet mot registerdata, spesielt undersøkelsen ung@hordaland og nasjonal utdanningsdatabase. Jeg er prosjektleder for det NFR-finansierte prosjektet ‘Adverse Childhood Experiences - Families, Resilience, and Children's Outcomes’ som er et samarbeid mellom NORCE Helse og Samfunn, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og Universitetet i Miami. Jeg leder også arbeidspakken som omhandler enslige mindreårige flykninger i prosjektet ‘PACT – Pathways to Active Citizenship’.

Kristin Gärtner Askeland

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Kristin

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter