Gå rett til innhold
<
<
Randi

Randi Træland Hella

Seniorrådgiver RKBU Vest

rahe@norceresearch.no
+47 56 10 72 80
47010219
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er helsesykepleier med master i helse- og velferdsledelse, med ekstra interesse for kvalitet- og forbedringsarbeid i tjenester for barn og unge. Jeg har arbeidet i helsestasjon og skolehelsetjeneste i 20 år, og var også leder for jordmor- og helsestasjonstjenesten noen år. Før jeg begynte på RKBU i september 2023 var jeg rådgiver for helsetjenestene til barn og unge ved Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester i Bergen kommune, og prosjektleder for Bergen kommune sine folkehelseprosjekt; Ung på sosiale medier og Sammen for de minste. Jeg har også vært studentveileder ved helsesykepleierutdanningen ved HVL noen år, og regionleder i MOT Norge (2016-2018).

Som helsesykepleier er jeg opptatt av at alle barn trenger en god start på livet - fordi en god barndom varer livet ut. Når en møter barn og deres familie de første årene av barns liv er det viktig å kjenne barns normalutvikling slik at en kan identifisere og avdekke dersom et barn trenger mer. Barn, unge og deres familier skal møte riktig tjeneste til riktig tid for å få riktig hjelp når de trenger det. Da er det viktig at tjenester kjenner hverandre og arbeider sammen, med barnets beste i sentrum.

Jeg er opptatt av at barn og unge skal gis mulighet til å uttale seg og bli hørt i saker som angår dem, både på individ og systemnivå. Barns menneskerettigheter skal gjenspeiles i alle saker som angår barn og unge - også i tjeneste og tiltaksutvikling. Vi må arbeide sammen med barn og unge slik at kan utvikle treffsikre tiltak som skal styrke barn og unges psykiske helse og trivsel.

Mine kompetanseområder ved RKBU Vest er blant annet:

  • Koordinerer senterets arbeid med sped- og småbarn 0-6 år
  • Bidra i senterets arbeid med brukermedvirkning og barns rettigheter
Randi Træland Hella

Mer info om Randi

Se profil i Cristin