Gå rett til innhold
<
<
Cool Kids

Cool Kids

Cool Kids er et evidensbasert kognitiv atferdsterapeutisk program for behandling og forebygging av angstlidelser/angstsymptomer hos barn (7-12 år) og ungdom (13-18 år)

Målgruppe for utdanningen

Søkerne til utdanningen må ha minimum 3-årig helse/sosialfaglig utdanning, og ha arbeidet i minst 2 år med barn og unges psykiske helse (for eksempel innenfor psykisk helsevern eller kommunehelsetjenesten).

Videre må søkeren ha anledning til å arbeide direkte med barn og unges psykiske helse i den ett-årige opplæringsperioden.

Det må inngås skriftlig avtale mellom søkeren, hans/hennes leder og RKBU vest med bekreftelse om at arbeidskravene knyttet til opplæringen aksepteres.

Deltakere som ikke har kunnskap/kompetanse innen kognitiv atferdsterapi med barn og unge må påregne noe forarbeid før kurset

Om Cool Kids-programmet

Målet med Cool Kids er å lære barn og ungdom ferdigheter som gjør dem bedre til å håndtere angst og bekymring.

Innholdet i programmet er basert på kognitiv atferdsterapi for angstlidelser/symptomer. Hovedelementene er bevisstgjøring av egne følelser, utfordring av tanker og antagelser som bidrar til å opprettholde angst, samt gradvis eksponering for å mestre angstfremkallende situasjoner.

Cool Kids kan gjennomføres både i grupper og individuelt, og kan tilpasses ulike målgrupper (aldersgruppe, og kontekst som skole eller BUP).

Programmet består av separate arbeidsbøker for barn, ungdom og foresatte, med informasjon og øvelser, samt en terapeutmanual som beskriver overordnede prinsipper og hvordan hvert møte skal gjennomføres.

Programmet består av 10 møter med varighet på opp mot 90 minutter.

Programmet er generisk, som betyr at det retter seg mot flere ulike angsttilstander.

Cool Kids har vært prøvd ut i forskningsstudier, både i Australia og Skandinavia, med gode effekter.

Programmet er utviklet av forskere ved Centre for Emotional Health, Macquarie University i Sydney, Australia. RKBU vest har rettigheter til den norske versjonen av programmet.

Om utdanningen

  • Utdanningen omfatter et tre-dagers innføringsseminar
  • 20 timers veiledet praksis i Cool Kids (en gruppe- og ett individual-tiltak)
  • En dags erfaringssamling (ett år etter innføringsseminaret)
  • Minst to ansatte i organisasjonen eller samarbeidende organisasjon må delta i utdanningen eller tidligere ha deltatt i Cool Kids-opplæring

Innføringskurset vil bestå av teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser, med fokus på ferdighetstrening gjennom demonstrasjoner, rollespill og øvelser.

Kurset strekker seg over tre dager.

Dag 1 gir innføring i tema knyttet til kartlegging og tiltak ved angst hos barn og unge, samt prinsipper for bruk av kognitiv atferdsterapi for angsttilstander.

Dag 2 og 3 har fokus på gjennomgang av behandlingsmanualen.

Utdanningen arrangeres av RKBU vest. Kursholdere er forsker/barnepsykiater Gro Janne Wergeland og forsker/psykologspesialist Bente Storm Mowatt Haugland.

Se vedlagt mal (nedenfor) for avtale med arbeidsgiver og implementeringsplan for norsk versjon av Cool Kids.

Ved spørsmål kan Bente Haugland (Bente.Haugland@uib.no) eller Gro Janne Wergeland (gjwergeland@gmail.com) kontaktes.