Gå rett til innhold

Om satsingen

FACT ung er en samhandlingsmodell der kommune og spesialisthelsetjeneste sammen gir langvarig oppfølging og behandling til ungdom (12 -24 år) som av ulike årsaker ikke har et tilbud, har alvorlig psykisk helseutfordringer og/eller rus/avhengighetsproblematikk, lavt funksjonsnivå, og som trenger hjelp fra flere tjenester.

I FACT ung teamet møter ungdom og familien både spesialister og behandlere med kompetanse innen helse og sosialfag, psykiatri, psykologi, familiearbeid, rus/avhengighet, arbeid- og utdanning og erfaringskompetanse.

Teamene jobber ikke etter en spesifikk behandlingsmodell, men inkluderer flere behandlingstilnærminger med utgangspunkt i ungdommenes ønsker og behov. Teamene tilbyr helhetlig, arenafleksibelt og langvarig oppfølging.

RKBU Vest inngår i det nasjonale implementeringsteamet for FACT ung, som er ledet av NAPHA. Det nasjonale implementeringsteamet har det overordnede ansvaret for opplæringen og oppfølgingen av teamene. RKBU Vest er også en del av den nasjonale veilednings- og fidelity gruppen, som bidrar med fidelitymålinger og veiledning til teamene. Sammen med andre relevante kompetansesentre i vest og statsforvalter, har RKBU Vest etablert en egen arbeidsgruppe, som vil bistå teamene i regionene med nettverkssamlinger og andre kompetansehevende tiltak.

Les mer om FACT Ung

Få siste nytt om FACT Ung på NAPHAs samleside.

Les mer om FACT Ung på Napha.no

Kontaktpersoner

Siv Skotheim

Forsker II - Bergen
sivs@norceresearch.no
+47 56 10 73 15

Gro Sydnes Fjellheim

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen
grfj@norceresearch.no
+47 56 10 73 18